maandag 22 september 2008

Klein mysterie 33 – Ontglazing

Je hebt ontglazing en ontglazing. Volgens Van Dale is ontglazing ‘devitrificatie’. Daar wil ik het eventueel een andere keer wel over hebben. Waar het mij nu om gaat, is ontglazing in de betekenis van het terugdringen van tuinbouwkassen in het buitengebied. Afgelopen week konden we in diverse media en ook op het weblog van wethouder Litjens lezen dat belangrijke stappen zijn gezet op weg naar de ontglazing van het Meterikse Veld.
Ik ben een warm voorstander van ontglazing en al helemaal van de ontglazing van het Meterikse Veld. In dit eeuwenoude akkerlandcomplex met zijn van oudsher open karakter (léés het artikel van R. Soberjé in Horster Historiën deel 3) detoneren de kassen van Primechamp en Fragum inderdaad behoorlijk. Onbegrijpelijk dat ooit vergunning voor de bouw hiervan is verleend en prima dat deze historische blunder over enige tijd ongedaan wordt gemaakt. Desalniettemin heb ik ook mijn vraagtekens.
Ontglazing zou in mijn ogen hand in hand moeten gaan met ontstening. Toch lees ik nergens dat deze aan de Dr. Droesenweg gelegen stal eveneens gaat verdwijnen. ‘Zit misschien nog in de planning’, zou men tegen kunnen werpen. Akkoord. Maar evengoed vind ik het vreemd dat vergunning is verleend voor de bouw van deze immense, onlangs in gebruik genomen varkensstal aan de Bergsteeg aan de uiterste westrand van het Meterikse Veld. Is het niet veel effectiever verstening tegen te gaan zodat ontstening achteraf niet meer nodig is?
Verder lijkt het er op dat het Meterikse Veld wordt verkleind tot het gebied ten westen van de Schadijkerweg. En dat terwijl het oorspronkelijke Meterikse Veld zich uitstrekte tot in elk geval de Molengatweg en in mijn optiek zelfs tot aan de huidige Gebroeders Van Doornelaan en Veld Oostenrijk. Waarom lezen we niets over de ontglazing van bijvoorbeeld het Meterikse Veld ten zuiden van de Kempweg? ‘Zit misschien nog in de planning’, zou men tegen kunnen werpen. Akkoord. Maar dan vind ik het weer onbegrijpelijk dat de kassen aan de Kempweg juist de afgelopen jaren steeds verder hebben mogen oprukken richting Meterikseweg.Nog een vraag: waarom beperkt de ontglazing zich vooralsnog tot het Meterikse Veld? ‘Andere gebieden zitten misschien nog in de planning’, zou men tegen kunnen werpen. Akkoord. Maar dan begrijp ik weer niet waarom bijvoorbeeld aan de Blaktweg, de Tienraysewegen de Horsterdijk in Lottumnu toch weer enorme nieuwe kassen in aanbouw of net voltooid zijn. Is het niet veel effectiever om beglazing nu tegen te gaan zodat ontglazing achteraf niet meer nodig is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten