maandag 3 november 2008

Klein mysterie 39 – Schutting (1)

Onlangs is het bouwterrein op de hoek Wilhelminaplein-Veemarkt afgerasterd.
Hoe simpel die mededeling ook mag lijken, toch biedt ze meer dan voldoende stof voor een stukje van een dikke vierhonderd woorden, zoals nu zal blijken.
De afrastering bestaat op sommige plaatsen uit een houten schutting en op andere uit een ijzeren hek. Dat is ongetwijfeld met een bepaald oogmerk gedaan, maar welk? Met andere woorden: waarom aan de pleinzijde een schutting en aan de kant van de parkeerplaats een hek? Waarom heeft niet het hele bouwterrein één type afrastering gekregen? Ik kan me voorstellen dat op plaatsen waar het bouwverkeer voortdurend in- en uitrijdt een houten schutting minder praktisch is dan een wat meer mobiel ijzeren hek. Maar waarom überhaupt een houten schutting? Om pottenkijkers te weren? Om te voorkomen dat het werkvolk wordt afgeleid door wat er op straat gebeurt of passeert? Om te verhinderen dat neerstortend puin op de openbare weg terechtkomt? Om de lagere schooljeugd de kans te geven haar schildercapaciteiten aan een groter publiek te tonen (klik hier)?
Ook de houten schutting zelf roept vragen bij me op. Zo is er om de paar meter een logo in uitgezaagd waarvan de omtrek oranjerood is geschilderd. Wat zit daar nu weer achter? Gewoon reclame voor de Haegens Groep? Onwaarschijnlijk, want dan had dat zagen net zo goed achterwege kunnen blijven. Kijkgaten voor bouwplaatstoeristen? Iets minder onwaarschijnlijk, maar een bouwplaatstoeristvriendelijker hoogte had dan meer voor de hand gelegen. Bouwplaatstoeristen die klein van stuk of rolstoeler zijn, zullen zich namelijk ernstig gediscrimineerd voelen. Toch geen kijkgaten dus. Maar wat dan? Ik hoorde iemand opperen dat de gaten mogelijk zijn aangebracht om de schutting waardeloos te maken voor ander gebruik dan als schutting. Een manier om schuttingdiefstal te ontmoedigen derhalve. Interessante theorie, mag ik wel zeggen. Naast koperdieven, autoradiodieven (bestaan die nog?), ladingdieven en fietsendieven zouden er dus ook schuttingdieven zijn? Mocht een dergelijk gilde bestaan, dan heeft het nog geen al te grote staat van dienst. Al googlend kom ik niet verder dan dat de politie in juli van dit jaar een 22-jarige dakloze man in Hoogezand heeft ontmaskerd als schuttingdief en dat de politie van Enschede in oktober 2004 op zoek was naar getuigen van een schuttingdiefstal. Maar zullen we het bij gebrek aan een betere verklaring er voorlopig toch op houden dat de gaten in de schutting zijn aangebracht om diefstal te voorkomen? Voor andere suggesties houd ik me ten zeerste aanbevolen.

1 opmerking: