maandag 21 maart 2011

Klein mysterie 235 - Megastallen

Op de dag dat staatssecretaris Bleker besloot gemeenten en provincies te vragen voorlopig geen medewerking te verlenen aan nieuwe aanvragen voor megastallen, besloot de gemeenteraad van Horst aan de Maas de procedures voor de bouw van megastallen niet stil te leggen. Klinkt vreemd, is ook vreemd, maar het vreemdste is dat het besluit van de Horster raad desondanks heel voorspelbaar was. Want op 20 juli 2010 had een raadsmeerderheid van CDA, Essentie en PvdA-PK al eens besloten dat hangende allerlei (gezondheids)onderzoeken de vergunningsprocedures voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (een megamegastal) niet hoefden te worden stopgezet. En voor de Horster gemeenteraad geldt: eens besloten, blijft besloten. Zelfs staatssecretaris Bleker en de Tweede Kamer kunnen daar niets aan veranderen.Ondertussen hadden de ruim twee uur (klik op agendapunt 1 en 6) die de raad vorige week dinsdag aan megastallen wijdde, weinig nieuws te bieden. Bij CDA en Essentie (samen een raadsmeerderheid) staan vooralsnog alle seinen op groen; bij D66 en SP op rood. En bij de PvdA-PK? Tja, ik weet niet. ‘Vuurrood’, ben je geneigd te denken als je PvdA-PK-fractievoorzitter Richard van der Weegen op zo’n avond weer eens hoort fulmineren tegen megastallen. Maar fulmineren of niet: de PvdA-PK-fractie sloot zich gewoon aan bij CDA en Essentie en keerde zich dus tegen voorlopige stillegging van procedures voor de bouw van megastallen. Dat valt tot op zekere hoogte nog uit te leggen ook, al dien je daarvoor wel schriftgeleerde te zijn. Toch voedt die opstelling mijn twijfel over de hardheid van het standpunt van de PvdA-PK. Een historisch gegroeide twijfel.Omdat tijdens de cruciale raadsvergadering op 12 februari 2007 de PvdA-fractie tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf stemde en de PvdA-wethouder vóór en beiden daarna gewoon overgingen tot de orde van de dag.
Omdat toenmalig fractievoorzitter en huidig PvdA-PK-wethouder Birgit Op de Laak in Dagblad De Limburger van 16 december 2009 verklaarde bereid te zijn het verzet tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf te staken in ruil voor openheid van het buitengebied, aandacht voor de minima én een zetel in het college van burgemeester en wethouders. Omdat – ik heb het al eens eerder geschreven – Richard van der Weegen in april 2010 in Hallo Horst aan de Maas opriep tot een pas op de plaats hangende gezondheidsonderzoeken naar megastallen en drie maanden later doodleuk tégen een pas op de plaats stemde.Zonder tegenbericht houd ik het er voorlopig maar op dat de seinen voor PvdA-PK op oranje staan. Overigens wil ik de heren Van der Weegen (PvdA-PK) en Van Rengs (SP), die er allebei van overtuigd zijn binnenkort staatssecretaris Bleker als partijlid te mogen begroeten, waarschuwen zich niet te vroeg rijk te rekenen. Ik roep hen graag een fragment uit de column van Bert Wagendorp in De Volkskrant van 5 maart in herinnering: ‘Laatst hoorde ik hem [Henk Bleker] praten over de megastallen. In een formidabel betoog slaagde hij erin zowel felle tegenstanders als overtuigde voorstanders te doen geloven dat hij aan hun kant stond. Dat is knap, maar na een stuk of drie van dergelijke uiteenzettingen begin je toch een beetje argwanend te worden. Bleker danst een permanente horlepiep rond de waarheid. Dit met Groningse tongval, die de argeloze luisteraar moet doen geloven dat Henk een eenvoudige jongen is van de klei die gewoon te simpel is voor zoiets ingewikkelds als liegen.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten