maandag 14 november 2011

Top 5 – Bedreigde Horster dierennamen

Vorige week dinsdag vergaderde de Horster gemeenteraad viereneenhalf uur lang over de begroting voor 2012. Viereneenhalf uur! Tenzij ik iets gruwelijk over het hoofd heb gezien, wijdde Dagblad De Limburger er desondanks geen woord aan. Hallo Horst aan de Maas volstond met de mededeling dat de begroting unaniem was aangenomen. Bij zo weinig aandacht (laat staan waardering) moet je er niet vreemd van opkijken dat de gemeenteraad ten langen leste zichzelf maar lof gaat toezwaaien. Dus twitterde CDA-gemeenteraadslid Annemie Craenmehr Hesen doodleuk: ‘Chapeau aan onszelf.’
Verdienden de dames en heren raadsleden dan geen pluimpje? Ach, wat mij betreft verdient iedereen die zonder in slaap te sukkelen een vierenhalf uur durende vergadering uitzit een lintje. Maar echt boeiend wilde het niet worden. Te hoog the same procedure as every year, James-gehalte. CDA volgzaam als altijd en standjes aan anderen uitdelend, Essentie volgzaam met een enkel speldenprikje (bezuinigen op bibliotheek), PvdA (Richard van der Weegen) volgzaam en traditiegetrouw wat gebakkelei met wethouder Litjens (over kosten infrastructuur Floriade), D66 pruttelend (over de pensioenvoorziening van de wethouders), SP irritatie opwekkend (over een filmpje).
Allemaal geen dingen om van je stoel te vallen, maar was de prietpraat waarmee de kolommen van Dagblad De Limburger en Hallo Horst aan de Maas nu waren gevuld, dat dan wel? Een regionaal dagblad en zeker een lokaal weekblad zijn het gewoon aan hun stand verplicht verslag te doen van de begrotingsbehandeling – desnoods om te melden hoe slaapverwekkend het was.
Verder nog iets opmerkelijks te melden? Ja. Het voorstel van de PvdA-PK-fractie tot adoptie van een plant- of diersoort. IVN Limburg wil gemeenten stimuleren planten of dieren te adopteren die ‘bijzonder zijn voor de gemeente of die in het algemeen beschermd worden’. Zo maakt Onderbanken zich al sterk voor het vliegend hert.
Helaas, helaas, wijdde het college ondanks herhaald aandringen geen woord aan dit zo sympathieke voorstel van de PvdA-PK-fractie. Misschien wel omdat het lastig kiezen is uit meer dan tienduizend planten- en meer dan veertigduizend dierensoorten. Maar als we de planten nu eens buiten beschouwing zouden laten en de dieren zouden beperken tot die soorten waarvan de Horster naam beslist niet mag uitsterven? Stel een groslijst samen van bijvoorbeeld twintig namen en laat vervolgens de Horster bevolking beslissen. Simple comme bonjour.
Hier alvast mijn top 5 van Horster dierennamen die voor uitsterven behoed moeten worden:

5. sproan (spreeuw)

4. ènkáts (eekhoorn)

3. jiets (mus)

2. ilk (bunzing)

1. moêtwöärm (mol)

1 opmerking: