maandag 19 maart 2012

Klein mysterie 325 – Spin-off

Iedereen heeft het druk, druk, druk, dus het zij u vergeven als het lezen van het weblog van Leon Litjens er bij inschiet. Toch zal het uw leven verrijken als u het weblog van de wethouder wel gaat volgen. Horst-sweet-Horst wil die bewering graag staven aan de hand van een uit representatieve citaten opgebouwde samenvatting van het wethouderlijk weblog van de afgelopen tijd:
‘’s Middags had ik een bijeenkomst met de marketing-directeur van de Floriade, Erna van de Ven. Doel was om te kijken hoe we de spin-off van de Floriade gaan organiseren. Hierna was ik aanwezig op een door de Provincie georganiseerde kick-off bijeenkomst in Griendtsveen over het onderwerp Leisure. Doel is om de spin-off van de Floriade voor de regio te maximaliseren. Vervolgens had ik een bijeenkomst met de stuurgroep Leisure. Via de stuurgroep proberen we de spin-off rond de Floriade te optimaliseren. Daarna ben ik met de burgemeester naar het Parkhotel gereden waar gesprekken georganiseerd waren met ondernemers in het kader van de spin-off Floriade.
Na de bijeenkomst inzake de spin-off van de Floriade had ik mijn reguliere overleg met CDA-fractievoorzitter Rudy Tegels. Het doel is om samen met ondernemers te bepalen hoe de spin-off voor de regio geoptimaliseerd kan gaan worden. Hierna had ik overleg met wethouder Selen en de burgemeester inzake de spin-off van de Floriade.
’s Avonds had ik overleg met de leden van de Industriële Club om verder te praten over de invulling van de spin-off van de Floriade. Aansluitend had ik portefeuille-overleg inzake de spin-off van de Floriade. Binnen het traject is exclusief de keuze gemaakt voor de B-to-B-markt waardoor de economische spin-off van de Floriade maximaal benut kan worden.
Na de B&W-agenda heb ik ’s middags het college bijgesproken over hoe wij de spin-off Floriade vorm gaan geven. Inzet hiervan is om te zorgen dat een groot deel van de spin-off bij onze ondernemers terecht komt. Een deel van de spin-off ontstaat dus pas in de jaren na de Floriade. Naast het gemeentelijke spin-off programma werken we als regio, DCGV, Greenpark en de Provincie ook op regionale schaal samen om de spin-off te maximaliseren. Het geheel gaan we ook meten zodat we na de Floriade ook aan kunnen tonen wat de spin-off is geweest. ’s Avonds was er een bijeenkomst met ondernemers om de uitwerking van de spin-off van de Floriade met elkaar te bespreken.’

Wat ik me nou afvraag: dat ongetwijfeld cradle to cradle groene zand langs de A73 ter hoogte van het Floriadeterrein, levert dat nou ook nog een bijdrage aan de stimulering, optimalisatie en maximalisatie van de spin-off van de Floriade?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten