woensdag 1 maart 2017

Klein mysterie 733 – Van Dijck Groenteproducties (3)

Vorige week woensdag vergaderde de gemeentelijke Commissie Ruimte. Op de agenda stond onder meer de vergunningverlening aan Van Dijck Groenteproducties (klik hier en ga vervolgens naar 2.40.16 uur). U weet wel, dat bedrijf aan de Midden Peelweg in America dat de vereiste landschappelijke inpassing van zijn bedrijfsgebouwen aan zijn laars lapte en van het gemeentebestuur nu als beloning mag gaan uitbreiden, hoewel de voltallige gemeenteraad dat in 2012 nog had uitgesloten (klik hier). 
Het werd vorige week woensdag een ontluisterende vertoning.

Ontluisterend omdat van de vijf in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen alleen D66, PvdA en SP nadrukkelijk hun onvrede ventileerden over de handelwijze van het gemeentebestuur.

Ontluisterend omdat CDA en Essentie en ook verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans (CDA) deden alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat het gemeentebestuur de gemeenteraad schoffeert.

Ontluisterend omdat de gemeenteraad het hoogste orgaan is van een gemeente. Als het gemeentebestuur van plan is een besluit te nemen dat indruist tegen een uitspraak van de (voltallige) raad, dan gebiedt de hoffelijkheid dat het gemeentebestuur de raad hierover op voorhand inlicht (zoals ook Henk Kemperman, commissielid namens D66, betoogde). In het geval van Van Dijck heeft het gemeentebestuur op voorhand met jan en alleman gepraat en de gemeenteraad pas achteraf ingelicht.

Ontluisterend omdat een gemeenteraad die zonder boe of bah toestaat en zelfs toejuicht (CDA, Essentie) dat hij wordt gepiepeld waar hij bij staat, zichzelf buitenspel zet en elk gezag ontbeert.

Ontluisterend omdat op deze avond pijnlijk duidelijk werd dat in Horst aan de Maas landschappelijke inpassing een hol begrip is. Bedrijven maken de mooiste plannen, maar naar nu blijkt komt het zelden of nooit tot uitvoering. Niet alleen bij Van Dijck, nee, ook bij tal van andere bedrijven.

Ontluisterend omdat de wethouder verklaarde geen idee te hebben hoe hij die landschappelijke inpassing kan afdwingen (mocht dat werkelijk zo zijn dan zou het hem sieren als hij per direct terugtreedt uit z’n functie).
Eerder schreef ik (klik hier) dat het op 7 maart in de raadszaal zou gaan knallen zoals het nog maar zelden had geknald. Na vorige week weet ik welhaast zeker dat het op 7 maart niet zal gaan knallen en dat het zal blijven bij wat machteloos gepruttel van D66, PvdA en SP. Hoe treurig.  
N.B. Enigszins off topic, maar niet helemaal: Henk Weijs (CDA) kwalificeerde Van Dijck Groenteproducties in de commissievergadering als ‘een bedrijf met een prima uitstraling’. Dit roept bij mij de vraag op of hij behalve met de directie ook wel eens heeft gesproken met huidige en voormalige Poolse werknemers van het bedrijf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten