maandag 20 juli 2020

Ingezonden – Een extra rondje supermarkten Kerkeveld

In een ingezonden bijdrage licht Jan Duijf (Kloosterstraat Horst) zijn gedachten over de verkeersafwikkeling in het Horster centrum en zijn eerdere pleidooi voor het supermarktvrij maken van het Kerkeveld (klik hier) nader toe.


Een extra rondje supermarkten Kerkeveld

Gezien de serieuze reacties op mijn pleidooi voor het supermarktvrij maken van het Kerkeveld, om zodoende de buurt leefbaarder te krijgen, wil ik mijn kijk op de zaak hier graag nog wat toelichten. Bedankt voor de reacties.

Waar staat geschreven dat je als centrumbewoner verkeersoverlast op de koop toe moet nemen? Allicht zal het in het in een dorpscentrum drukker zijn dan op een gemiddelde weg in het buitengebied. Echter, worden hier de belangen van belastingbetalende buurtbewoners niet geschaad? Ik ben bang dat onze buurt door deze gang van auto’s gezondheid inlevert en het ongemak er gratis bij krijgt. Ik heb serieuze vragen bij het doorvoeren van alleen cosmetische aanpassingen van de verkeersstroom, en het klaarblijkelijk negeren van de nadelige gevolgen daarvan voor de buurtbewoners. Zullen we de geluidsoverlast eens gaan meten en de kwaliteit van de lucht laten onderzoeken? Ik woon gegarandeerd niet in de gezondste straat van de gezondste gemeente.

Mijn vragen aan de politiek en het bestuur zijn toch gerechtvaardigd? Voor wat betreft de kwaliteit van de inspraak die buurtbewoners hadden op de voorgestelde verkeersmaatregelen is mijn oordeel negatief. Uitgangspunt van de vragen is namelijk niet het verminderen van de hoeveelheid auto’s, maar het reguleren van de toenemende stroom auto’s; op een zodanige wijze dat de horeca en middenstand in het centrum kunnen blijven profiteren van de aanzuigende werking van de supermarkten voor het koperspubliek. Echte inspraak had ook moeten gaan over de vestigingsplaats van de supermarkten?

Wat de inspraak des te meer tot een wassen neus maakt: de buurtbewoners redeneren vanuit hun eigen plek aan de rotonde en hebben dus verschillende belangen. Dat betekent dat de plannenmakers altijd kunnen doen wat ze willen, want gebruik maken van de aloude politiek van verdeel en heers. Interessant is nu waarom de Sint Josephstraat geen route-optie meer lijkt te zijn? Hebben de mensen in die straat potentieel meer last van druk verkeer dan de bewoners van de Herstraat? Ik zou het echt doodzonde vinden als het nieuwe Cultuurplein niet autovrij aansluit bij de kern van het centrum.

Uit de reacties op mijn vorige artikel kan ik opmaken dat men zich zorgen maakt over de gevolgen van mijn voorstel voor de middenstand. Ik zou zelf ook geen voorstander zijn van het stel op sprong organiseren van een lompe kaalslag onder de betreffende supermarkten. Ik wil hen of de middenstand niet het brood uit de mond stoten! Ik denk wel dat de situatie van de middenstand aan grote veranderingen onderhevig is: het koopgedrag van de mensen verandert in sneltreinvaart door het kopen op internet en het is zeer de vraag welk soort middenstand in een dorp als Horst nog toekomst heeft. Misschien is het toekomstige aanbod van de middenstand wel veel meer gekoppeld aan de entourage en sfeer, waarin boodschappen worden gedaan, dan tot dusverre werd aangenomen? Voor de horeca geldt dat zeker.

Is het vragen om een langetermijnvisie op de verkeersituatie in Horst-centrum zo vreemd? Het verplaatsen van de supermarkten is wellicht een aantrekkelijkere mogelijkheid dan velen op het eerste gezicht denken!

Over de aantrekkelijkheid van onze kern gesproken: de bouw van de appartementen aan het Kerkeveld is qua dorpsschoon en veiligheid zonder meer een uiterst geslaagde en lovenswaardige ingreep. Maar draai je eens om. Hoe schrijnend is de aanblik van de foeilelijke konten van de supermarkten? Laat ik eens ‘advocaat van de duivel’ spelen: zouden er geen ondernemende projectontwikkelaars te vinden zijn die brood zien in de lap bouwgrond van tenminste twee supermarkten? Die de beproefde winkel/horeca/wooncombinatie zouden willen toepassen? Of anderszins willen bouwen? Die de Horster middenstand aldus van een flinke impuls kunnen voorzien? Ik heb het definitieve antwoord natuurlijk niet. Ik denk wel dat het ontwikkelen van een werkelijk vernieuwende visie op Horst-centrum geen kwaad kan.

Jan Duijf Kloosterstraat

P.S.  De ingezonden brief in De Limburger van Jan Duijf over corona was (zeker) niet van mij.

1 opmerking: