vrijdag 23 april 2021

Ingezonden – In Passie Bloeyende

Horst-sweet-Horst ontving een ingezonden bijdrage van Jan Duijf (Kloosterstraat Horst) over het enigszins schimmige partijcomité In Passie Bloeyende:

IN PASSIE BLOEYENDE

Onlangs vond een niet nader te noemen plaatsgenoot bij toeval in Grubbenvorst handgeschreven aantekeningen van bestuurslid A. die een schril licht werpen op het recente publiciteitsoffensief van diens politieke partij. De vondst is een bevestiging van het vermoeden dat ontstond door de in de Markies van Sevenum gemaakte geheime filmopnames die sinds enige tijd op de sociale media circuleren. Dat restaurant, gelegen nabij de ruïne van Huijs ter Donck, staat gemeentelijk bekend als het clublokaal van de bedoelde politieke groepering.

De  uitspanning zou door de vereende inspanning van kopstukken van de desbetreffende partij indertijd voor een habbekrats in handen zijn gespeeld van de huidige eigenaar, die op zijn beurt als dank voor de door hem ontvangen belasting- en subsidiegelden in een plaatselijk blad steunbetuigingen schrijft aan zijn weldoeners en hun opvolgers. Het wekt dan ook geen verbazing dat juist deze Nouveau Riche D., samen met het eerder genoemde bestuurslid A., bestuurslid B., een oud-wethouder E. en een gemeenteraadslid C., het partijcomité In Passie Bloeyende vormt.

Volgens het veiliggestelde document zou het doel van het comité zijn: ‘Het vergoelijken en maskeren van onkundig, onbehoorlijk en onwettig gedrag van partijgenoten.’ Volgens de gepassioneerde woordvoerder van het comité, gemeenteraadslid C., is de intentie helemaal niet negatief, maar juist gericht op ‘een actieve en positieve ondersteuning van partijgenoten in nood’. Hij zegt absoluut niet te begrijpen dat mensen ‘het nodig vinden om middels ingezonden brieven zwart te maken wat wit is’.

Jan Duijf Kloosterstraat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten