vrijdag 16 oktober 2020

Ingezonden – De maat van onze burgemeester

 Horst-sweet-Horst uitte gisteren (klik hier) felle kritiek op de corona-videoboodschap van burgemeester Ryan Palmen van afgelopen woensdag. Jan Duijf (Kloosterstraat Horst) vraagt zich in een ingezonden bijdrage af of ‘Wim zich niet teveel heeft laten meeslepen in zijn streven naar “sterk schrijverschap”.’


De maat van onze burgemeester

De uitlatingen van burgemeester Palmen over de nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus worden door Wim Moorman samengevat als een blijk van ‘zwak leiderschap’. Zijn eindconclusie over de boodschap van de burgervader luidt: ‘Kunt u zich niet verenigen met de inhoud van overheidsmaatregelen die u moet uitvoeren, ga dan niet in het openbaar zitten mokken, maar kras gewoon op.’ Blijkbaar voelt hij zich geroepen de burgemeester stevig de maat te nemen. De vraag is of dat terecht is; of Wim zich niet teveel heeft laten meeslepen in zijn streven naar ‘sterk schrijverschap’?

Zolang de angst regeerde, was er in de politiek en samenleving een grote bereidheid de overheidsmaatregelen te respecteren. Nu het virus al geruime tijd onderdeel is van ons dagelijks leven en het einde nog niet in zicht, neemt de bereidheid om de overheid in zijn beleid te volgen af. Daar komt bij dat de overheid niet constant met één mond spreekt: er moet heel wat werk worden verricht om landelijk, provinciaal en lokaal beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Tot een definitieve afstemming zal het nooit kunnen komen, alleen al omdat het virus een grillig verloop kent. Dat gegeven veronderstelt een voortgaand proces van samenwerking, flexibiliteit en een voortdurend streven naar maximale consensus. Van een burgemeester mag worden verwacht dat hij of zij een positieve bijdrage levert aan die overeenstemming in zijn eigen gemeente en tegelijkertijd loyaal de maatregelen van de landelijke overheid uitvoert.

De burgemeester doet in zijn toespraak een poging de situatie van jongeren en middenstand/horeca in zijn gemeente op een empathische wijze te koppelen aan landelijk beleid: hij toont begrip voor hun lastige situatie door zijn eigen twijfels over het beleid kenbaar te maken, maar doet wel tegelijkertijd wel degelijk de oproep aan iedereen zich te houden aan de landelijke maatregelen ten einde het virus terug te dringen. Ik hoor in de rede een burgemeester praten die wat krampachtig probeert een brug te slaan tussen noodzakelijke maatregelen en burgers die de keiharde economische gevolgen ervan aan den lijve ervaren of in hun jeugdige vrijheid worden beperkt. De persoonlijke noot die burgemeester Palmen als uiting van zijn begrip toevoegt, is wellicht niet in alle opzichten gelukkig gekozen, maar rechtvaardigt bij lange na niet een oproep op te krassen. Wel moet dat virus opdonderen! Liefst doordat we allemaal zoveel mogelijk aan hetzelfde touw trekken.

Jan Duijf Kloosterstraat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten