maandag 24 november 2014

Klein mysterie 607 – Seksschandaal?

Agendapunt 6 van de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas van vorige week dinsdag: het gewijzigd vaststellen van Bestemmingsplan Midden Peelweg 6-8 in America. Aan Midden Peelweg 6-8 zetelt een groot bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de vermeerdering van vooral aardbeiplanten. Dat bedrijf wil uitbreiden en logiesgebouwen optrekken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De beraadslagingen gingen vooral over die logiesgebouwen, de verdere verkammezeuling van het landschap door weer meer kassen is door de gemeenteraad al lang geaccepteerd als iets onvermijdelijks (zo lang maar ergens in de stukken staat vermeld dat de kassen ‘landschappelijk worden ingepast’ is er geen haan die ernaar kraait). 
Goed, de logiesgebouwen dus. Die komen in plaats van de huidige woonunits. ‘Een vooruitgang van vijftiende- naar negentiende-eeuwse toestanden’, juichte de hele gemeenteraad minus de SP. De vraag waarom je in de 21e eeuw genoegen zou moeten nemen met negentiende-eeuwse toestanden werd niet gesteld. Volgens het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten mag het immers en als het in het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten staat, is het goed.  
Hoeveel arbeidsmigranten onderdak krijgen in de logiesgebouwen? ‘Omstreeks tweehonderd, veel meer zullen het er niet zijn’, vermoedde verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans twee weken eerder nog. Mis dus: het worden er maximaal 350, zo had Eric Beurskens (Essentie) de initiatiefnemer weten te ontfutselen. 350! Citaat uit de toelichting bij het plan: ‘De nieuwe logiesgebouwen hebben een gezamelijke oppervlak van circa 2.900 m2, waarmee er voldoende ruimte ontstaat om de werknemers van het onderhavige bedrijf op een goede wijze te kunnen huisvesten.’ Voldoende ruimte? Goede wijze? Een snel rekensommetje leert dat bij een oppervlakte van 2900 vierkante meter en een bezetting van 350 arbeidsmigranten voor elke bewoner een oppervlakte van gemiddeld 8,29 vierkante meter beschikbaar is. Ruim onder de in het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten verplicht gestelde gebruiksoppervlakte van tien à twaalf vierkante meter per bewoner. Aanleiding voldoende voor de voltallige raad om stevig aan de bel te trekken, zou je denken. Wéér mis! Niemand, werkelijk helemaal niemand, die er ook maar een woord aan vuil maakte.
Waar het dan wel over ging? Over de angst voor overlast. Eric Beurskens was namelijk ‘ter ore gekomen’ dat de huidige tweehonderd arbeidsmigranten van het bedrijf overlast veroorzaken op de twee nabijgelegen recreatieparken. Hij vroeg het na bij de general manager van de parken en wat bleek? Er is niet of nauwelijks sprake van overlast. En toch bleef de angst voor overlast maar door Erics hoofd spoken. Flarden uit zijn betoog: ‘Ik schrik van dat aantal van 350 werknemers’, ‘Wat doen die mensen als ze afgewerkt zijn?’, ‘Ze zullen toch wel enig vertier zoeken? Dan zijn zulke parken in de buurt natuurlijk heel verleidelijk’, ‘Ze mogen daar wel komen, zolang dat niet tot overlast leidt’, ‘Het is niet bij voorbaat gezegd, maar grote groepen mensen van dezelfde cultuur bij elkaar kan leiden tot overlast’, ‘We willen geen vermenging van arbeidsmigranten en toeristen’, ‘Een deel van de overlast nu is vermenging van de arbeidsmigrant en toerist’, ‘Op dit moment is de overlast nog wel te hebben, maar als de aantallen groeien kan dat leiden tot meer overlast’. Aannames, insinuaties, vermoedens, veronderstellingen. Met angst als slechte raadgever. Het zou geen kwaad kunnen als gemeenteraadsleden, ook Eric Beurskens, zich lieten leiden door feiten en niet door emoties.  
Alle angst ten spijt zijn de recreatieparken, ingegeven door de huidige lage bezettingsgraad van hun parken, overigens graag bereid tot de huisvesting van arbeidsmigranten. En Eric Beurskens ziet dat vreemd genoeg dan wel weer zitten.
Ten slotte: waarom dit stukje de titel ‘Seksschandaal?’ heeft meegekregen? Omdat u er nooit aan zou zijn begonnen als het ‘Gewijzigde vaststelling van Bestemmingsplan Midden Peelweg 6-8 in America’ had geheten. 

4 opmerkingen:

 1. Beste heer Moorman,

  Blijkbaar bent u zelf al op de hoogte van het feit dat uw artikelen niet interessant genoeg zijn om gelezen te worden, anders zou het niet nodig zijn om mensen te verleiden met een kop als “ seksschandaal?”
  Het zou u beter passen om uw waardering uit te spreken voor een lokale ondernemer die een groot bedrag wil investeren in deugdelijke huisvesting, in plaats van onder de kop “ seksschandaal?” en op basis van foute gegevens en aannames een negatief verhaal te publiceren.
  Verder ga ik niet reageren.
  Met vriendelijke groet,
  Hans Obers
  Vissers Aardbeiplanten BV

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zwakke reactie van Vissers... Waarom niet ingaan op de kritiek en het negatieve beeld corrigeren?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. meneer Obers van Vissers Aardbeiplanten BV maakt omtrekkende bewegingen... Misschien is het een idee voor dhr. Obers om deze uitgelezen kans aan te grijpen en aan te geven welke gegevens niét fout zijn?!!!!

  groetz,
  Helmie van de Riet

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @anoniem @Helmie van de Riet
  Meteen nadat hij bovenstaande reactie had geplaatst, heb ik de heer Obers de volgende e-mail (die iets te vaak het woord 'altijd' bevat, maar een kniesoor die daarop let) gestuurd:

  Beste heer Obers,

  In uw reactie op mijn stukje op Horst-sweet-Horst over de uitbreiding van uw bedrijf schrijft u dat u verder niet gaat reageren. Dat is uiteraard uw goed recht. Toch ben ik benieuwd wat die ‘foute gegevens en aannames’ dan zijn waarop ik me bij het schrijven van het stukje heb gebaseerd. Naar mijn beste weten heb ik me uitsluitend gebaseerd op de documenten behorend bij het raadsvoorstel en de bespreking van het raadsvoorstel in de commissie en gemeenteraad.

  Hoewel mijn boosheid zich richt op de gemeenteraad, kan ik me voorstellen dat u niet gelukkig bent met het stukje. Dit komt wel vaker voor bij Horst-sweet-Horst-stukjes. Ik vraag mensen dan altijd of ze met mij in gesprek willen gaan en hun kant van de zaak willen belichten. Dit werkt altijd verhelderend. Lang niet altijd worden we het met elkaar eens, maar er ontstaat wel bijna altijd meer begrip voor elkaars standpunten.

  Ook in dit geval geldt: ik ben graag bereid uw bezwaren tegen mijn stukje te aanhoren en ik ben ook bereid die bezwaren in een nieuw stukje te verwoorden (en ik ben ook bereid u dat nieuwe stukje van tevoren ter goedkeuring voor te leggen). Desgewenst kom ik vandaag nog naar u toe.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Moorman

  Tot op heden heb ik hierop nog geen reactie van de heer Obers mogen ontvangen.

  BeantwoordenVerwijderen