maandag 16 februari 2015

Klein mysterie 626 – Gasthoês (8)

Matchfixing? Onzin natuurlijk. Toch moet ik bekennen dat de gedachte me heel even bekroop, afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Aan de orde was de toekomst van cultureel centrum ’t Gasthoês (klik hier en ga vervolgens naar agendapunt 7). Aan het woord was de fractievoorzitter van de SP, Anthony van Baal. Geen spaan liet hij heel van de plannen: te duur, te veel risico’s, te megalomaan. Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch was de gebeten hond: ‘Wat de SP betreft: nieuwe plannen voor ’t Gasthoês. Waarbij de SP zich afvraagt of deze wethouder hiervoor wel de juiste persoon is, omdat hij de laatste tijd al vaker op een andere golflengte zat dan de raad.’ Dat was Anthony van Baal in de eerste termijn. Anthony van Baal in de tweede termijn: ‘De kaders die wij voorstellen wijken niet veel af van de kaders van de wethouder en de andere partijen.’ Waarna Anthony van Baal en de overige SP-raadsleden doodleuk en zonder er verder nog al te veel woorden aan vuil te maken instemden met het licht gewijzigde raadsvoorstel.
Wat zou er tijdens de schorsing tussen eerste en tweede termijn zijn gebeurd? Geen dreigtelefoontjes van belchinezen en evenmin een verdacht stofje dat in de koffie van Anthony is gekieperd, veronderstel ik. Wat dan wel? Geen idee. Veel verder dan de suggestie dat coalitieraadsleden en/of collegeleden een duchtig woordje met de SP-fractie hebben gesproken kom ik niet.
Sowieso gaat veel van het gebeurde dinsdag mijn verstandelijke vermogens ver te boven. Wat bijvoorbeeld te denken van D66? Bij monde van fractievoorzitter Henk Kemperman verzette die partij zich de hele avond met hand en tand tegen incorporatie van de bibliotheek in ’t Gasthoês. Toch stemde uiteindelijk ook D66, evenals alle andere fracties, in met het raadsvoorstel dat expliciet constateert dat ‘het concept van de bibliotheek (van de toekomst) goed past bij de doelstellingen van het sociaal cultureel centrum’ en oproept ‘de bibliotheek toe te voegen aan het concept van ’t Gasthoês’. Wie het nog begrijpt, mag het zeggen.
Hoewel iedereen erom zit te springen, bleef duidelijkheid over het Herberg De Troostconcept, het fundament onder het nieuwe Gasthoês, voor de zoveelste maal uit. De gemeenteraad stelde zich tevreden met de belofte dat de initiatiefnemers vóór het zomerreces opheldering zullen geven. Onbegrijpelijk. Bijna even onbegrijpelijk als het feit dat de gemeenteraad in november vroeg om meerdere toekomstscenario’s voor ’t Gasthoês, de wethouder vervolgens met zes (weliswaar volstrekt onvoldragen, maar goed) varianten aan kwam zetten en de raad nu ineens überhaupt niet geïnteresseerd bleek in welke variant dan ook. Nog onbegrijpelijker was dat de wethouder geen vraagtekens zette bij deze gang van zaken.   
En zo sukkelt het karretje voort op de zandweg, mij verbijsterd in de berm achterlatend. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten