woensdag 19 augustus 2015

Ingezonden – De verglazing en verstening van ons landschap

Een ingezonden bijdrage van de erkende topofiel (klik hier) Jan Duijf (Kloosterstraat, Horst) over het verstedelijkingsproces van het landschap in Horst aan de Maas dat onvoldoende halt wordt toegeroepen.

De verglazing en verstening van ons landschap

Hoeveel hectares mooie cultuurgrond zouden er de laatste tien jaar in Horst aan de Maas zijn bedolven onder tuinbouwglas en stal- en loodssteen?

Het lijkt bijna een onvermijdelijk en onomkeerbaar natuurlijk proces: de steeds verder voortschrijdende industrialisatie en bebouwing van ons buitengebied; het verknallen van de open landschappen; het wilde bouwen op de kwetsbare randen van de natuurgebieden en het totale gebrek aan respect voor het historische landschap. Het lijkt allemaal geen einde te nemen.
Het verstedelijkingsproces van het landschap in Horst aan de Maas bevindt zich in een stroomversnelling, waarin de bevolking willoos en weerloos wordt meegezogen. De gestage metamorfose die ons landschap ondergaat, heeft iets van een boze droom, waaruit het straks slecht ontwaken zal blijken te zijn: als we ontdekken dat we veel moois en waardevols voor eeuwig en altijd kwijt zijn geraakt. Ons buitengebied barst nu al van de ‘storende elementen’ in het landschap.

Een gespreide en evenwichtige belangenvertegenwoordiging is ten aanzien van het landschap ver te zoeken: het economische belang voert constant de boventoon en de landschappelijke kwaliteit delft bij voortduring het onderspit. De aangekondigde discussie in de gemeenteraad  over procedures en vergunningen bij het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied kan niet verhullen dat het gemeentebestuur geen vruchtbare, samenhangende, moderne visie op de bescherming en het herstel van ons landschap heeft.
Er is nog geen begin van een adequate en effectieve reactie van het gemeentebestuur op deze desastreuze ontwikkeling. Laat staan van een positief beleid gericht op het benutten en uitbouwen van bestaande landschappelijke waarden en mogelijkheden.

De ruimtelijke ordening en planologie in Horst aan de Maas is dringend aan innovatie toe. Het gebrek aan kwaliteit valt af te lezen aan de glazen en stenen rommelplaats die ons buitengebied is geworden. Men lijkt aan één oog blind. Maar wie kritisch wil kijken, ziet hoe het karakter en de schoonheid van het landschap in Horst aan de Maas naar de knoppen gaat.

Jan Duijf Kloosterstraat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten