maandag 23 mei 2016

Klein mysterie 699 – Leerplicht

‘Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar.’
‘Scholen zijn verplicht leerlingen te melden bij de gemeente, indien een leerling 16 uur in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is.’
‘Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een proces-verbaal als kinderen niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een boete of een proces-verbaal extra groot.’
Zomaar wat bepalingen uit de Leerplichtwet (klik hier). Gemeenten dienen toezicht te houden op de naleving ervan. Dat toezicht wordt uitgeoefend door de leerplichtambtenaar. Bij niet naleven van de leerplicht is het kwaad kersen eten met de leerplichtambtenaar, zou je denken. Toch is de praktijk in Horst aan de Maas anders. Op z’n minst vier leerplichtige kinderen van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) zitten thuis omdat ze op de wachtlijst voor het voortgezet onderwijs staan. Twee meisjes uit Grubbenvorst zelfs al een half jaar. Met medeweten en goedkeuring van de gemeente en de leerplichtambtenaar. Een misschien wel illegale en in elk geval uiterst onwenselijke situatie. Reden voor D66 en SP om afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen. Daarin werd het gemeentebestuur opgeroepen ‘binnen acht dagen een tijdelijke onderwijsvoorziening te realiseren voor kinderen van statushouders die nog niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen’.
‘Een sympathieke motie, waarmee je het inhoudelijk onmogelijk oneens kunt zijn’, reageerde verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch (klik hier en ga naar 51.00 minuten). Om vervolgens uit de doeken te doen dat ze onuitvoerbaar is: de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en eerste inrichting van een school, maar ze mag geen onderwijsvoorziening inrichten, dat is aan het onderwijs zelf. Hoewel ik deze redenering niet begrijp, neem ik gevoeglijk aan dat de wethouder het juridisch gelijk aan zijn zijde heeft.
Worden de meisjes dan aan hun lot overgelaten? ‘Nee’, aldus de wethouder:
‘De twee meisjes uit Grubbenvorst krijgen thuis lessen van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Daarnaast hebben we een oud NT2-docente van Gilde Opleidingen gevraagd of die niet wat aanvullende lessen zou kunnen geven. Op dit moment hebben we nog niet iedereen aan tafel, maar we zijn aan het proberen of op die manier aanvullende lessen gegeven zouden kunnen worden. Het enige andere dat we op dit moment met die twee kinderen hebben kunnen doen is dat er enkele websites aangegeven zijn waarop taaloefeningen staan. Ondertussen zijn er twee kinderen bijgekomen. Die kunnen, net als de meisjes uit Grubbenvorst, gebruikmaken van de Nederlandse les op woensdagmiddag bij vrijwilligersorganisatie SIHAM. Er worden op dit moment ook cursussen gegeven bij PETC+ in Hegelsom. Die zijn eigenlijk bedoeld voor volwassenen, maar ik neem aan dat deze kinderen daar ook bij kunnen aansluiten. Ik ben ook graag bereid om te zien of we iets met taalmaatjes kunnen bereiken.’
Waarop D66 en SP hun motie introkken. Onbegrijpelijk. Nog onbegrijpelijker: de andere fracties lieten in het geheel niet van zich horen. 

Het zou allemaal anders zijn als het hier ging om iets van een paar weken. Maar deze situatie duurt verdorie al een half jaar. Een half jaar! De wet mag het de gemeente dan niet toestaan een onderwijsvoorziening in te richten, er zijn nog genoeg andere mogelijkheden. De wethouder somt er een aantal op, maar na een half jaar is het enige concrete resultaat dat een vrijwilliger de Grubbenvorster meisjes enkele uren per week taalles geeft en dat ze zijn gewezen op bepaalde websites. Verder wordt er geprobeerd een oud docente NT2 te strikken, kunnen de kinderen een middag per week Nederlandse les volgen bij SIHAM, kunnen ze ‘neem ik aan’ aansluiten bij de cursussen bij PETC+ en is er de bereidheid iets met taalmaatjes te doen. Geloof me: urgentie klinkt echt héél anders. Behalve onbegrijpelijk ook beschamend.


P.S. We zijn intussen een week verder. Is de oud docente NT2 al gestrikt? Volgen de kinderen al lessen bij SIHAM? Volgen ze al cursussen bij PETC+? Zijn taalmaatjes al met ze aan de slag?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten