maandag 2 mei 2016

Top 5 – Razend interessante wetenswaardigheden over het Horster paaltjesparadijs

De Horst-sweet-Horst top 5 van met voorrang te verwijderen Horster paaltjes van vorige week (klik hier) leidde tot drie Facebookreacties (klik hier). De meest opmerkelijke was die van de gemeentelijk palenverwijderaar in hoogsteigen persoon: ‘De gemeente richt zich meer op dit soort exemplaren c.q excessen.’ Deze tekst ging vergezeld van een foto van de kruising Loevestraat – Gastendonkstraat.
Tekst en foto leidden weer tot een – toegegeven: vrij voorspelbare – Horst-sweet-Horst-reactie:
‘Had ik dit eerder geweten dan had dit unieke ensemble een ereplaats gekregen in de Horst-sweet-Horst top 5 van onder geen beding te verwijderen Horster paaltjes! Geef er bekendheid aan en gegarandeerd dat er busladingen toeristen op af komen. Dit zet Horst op de kaart!’
Dat schreef ik nog voordat ik ter plekke een kijkje was gaan nemen. Nu ik dat wel heb gedaan, ben ik er nog heiliger van overtuigd dat de gemeente Horst aan de Maas een blunder van jewelste begaat als ze dit paaltjesparadijs te gronde richt. Een volksopstand ware toe te juichen, doch te vrezen valt dat hier sprake is van een onomkeerbaar besluit – nog even afgezien van de vraag of het volk bereid is óók in opstand te komen als het echt ergens om gaat.
Wat de toekomst ook mag brengen voor deze paaltjes, het leek me goed ze onder het motto ‘meten is weten’ aan een grondig feitelijk onderzoek te onderwerpen. Zo gezegd, zo (met behulp van Leopold P.) gedaan. Een en ander heeft geresulteerd in de Horst-sweet-Horst top 5 van razend interessante wetenswaardigheden over het Horster paaltjesparadijs. Komt-ie:

5. Dit pleintje, deze hoek, deze kruising, of hoe we het ook moeten noemen, telt 23 houten paaltjes, twee lantaarnpaalpalen en één verkeersbordpaal. In de houten paaltjes vallen drie formaties te onderscheiden: acht Loevestraatpaaltjes, vier bochtpaaltjes en tien Gastendonkstraatpaaltjes.
Eén solitair Gastendonkstraatpaaltje valt buiten elke formatie. Overigens valt erover te discussiëren of het achtste Loevestraatpaaltje in feite niet het eerste bochtpaaltje is.

4. Er bestaan hoogteverschillen tussen de 23 houten paaltjes, maar deze zijn nauwelijks vermeldenswaard. Met zijn 84,5 centimeter is het vierde paaltje na de Loevestraatlantaarnpaal het hoogste van alle paaltjes.

3. De gemiddelde onderlinge afstand tussen de paaltjes is het grootst bij de Loevestraatpaaltjes: 135,2 centimeter. De gemiddelde onderlinge afstand tussen de Gastendonkstraatpaaltjes bedraagt slechts 90,4 centimeter.
De verantwoordelijke paaltjesplaatser wordt bij dezen verzocht opheldering te verschaffen over de rationale van dit hoogst opmerkelijke verschil.

2. Al dan niet toevallig is het hoogste paaltje het enige dat is opgesierd met een plaatje. Dit witte paalplaatje is met vier schroeven bevestigd, waarvan die rechtsonder ernstige sporen van oxidatie vertoont. Op het plaatje zijn tegen een rode achtergrond negen witte cijfers, een witte letter (‘B’) en twee witte komma’s aangebracht.

1. Op de houten paaltjes groeien naar het zich laat aanzien twee soorten mossen.
Al kan het ook zijn dat het de levende en de dode variant van één mossoort (korstmos?) betreft.
Dit behoeft nader onderzoek.

Resteert de vraag waarom niet een 24e houten paaltje is geplaatst om het solitaire Gastendonkstraatpaaltje uit zijn eenzaamheid te verlossen.
En ook de vraag of nooit is overwogen de Gastendonkstraatlantaarnpaal te verplaatsen naar de huidige positie van het solitaire paaltje en dat anderhalve meter op te schuiven richting Gastendonkstraat zodat het onderdeel van de Gastendonkstraatformatie zou worden en het paaltjesparadijs bovendien aan twee zijden zou worden gemarkeerd door een lantaarnpaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten