zondag 17 juli 2016

Klein mysterie 706 – Vluchtelingenopvang (4)

‘Het hoogtepunt van het democratisch feest’, zo noemde Bram Hendrix, fractievoorzitter van Essentie, de vaststelling van de Kadernota 2016 door de gemeenteraad, vorige week dinsdag. Hij voegde daar nog aan toe: ‘Het belangrijkste moment voor de raad om mee te geven aan het college van burgemeester en wethouders wat in de begroting moet komen te staan.’
Terwijl de PvdA op het hoogtepunt van het democratische feest pleitte voor ‘bouwkavels als trapveldjes, akkerranden als vlindertuinen en reststroken als pluktuinen’, gooide Jos Gubbels het namens D66 over een heel andere boeg. En wel de vluchtelingenboeg (klik ook hier en ga naar 2.49.30 uur):
‘Laten we de integratie niet te veel over aan en afhangen van vrijwilligers? Is niet meer professionele inzet nodig om de integratie te begeleiden? Graag willen wij uw visie in dezen horen.’
‘Mensen die de taal spreken, integreren sneller, zijn eerder inzetbaar op de arbeidsmarkt en zouden dus ook eerder uit de uitkering kunnen. Inzetten op taal als eerste prioriteit loont zich dus. College, bent u bereid in dezen zelf initiatieven te ontplooien of anderszins te zorgen dat mensen de taal écht leren? We horen, lezen te vaak dat de taal niet geleerd wordt en dat er niet wordt afgedwongen.’
‘Een kleinigheidje, maar toch van belang. Na zes maanden laat vluchtelingenhulp, ook in onze gemeente, statushouders los. Echter, denk niet dat ze dan de taal beheersen. Gevolg is grote hulpeloosheid bij het lezen van brieven, formulieren invullen en bij inschrijfverplichtingen. College, waarom vertaalt u brieven vanuit onze gemeente niet in de eigen taal van deze mensen? Het is een eenmalige actie, het kunnen standaardbrieven zijn.’
‘Hoewel we heel positief zijn over de op 1 juli gestarte ISK vinden we het toch erg jammer dat er al na drie weken een vakantieperiode is. Eerder hadden we begrepen dat het onderwijs in de vakantie door zou gaan.’
Burgemeester Van Rooij had het zo geregeld dat het college van burgemeester en wethouders niet mocht reageren op welke inbreng dan ook van de gemeenteraad. Het moest een discussie van de raad zelf worden. Maar de vragen en opmerkingen van Jos Gubbels bleven onbesproken. Waaruit ik concludeer dat dit een typisch gevalletje is van ‘wie zwijgt stemt toe’. Dat CDA, Essentie, PvdA en SP dus óók vinden dat de integratie teveel afhangt van vrijwilligers. Dat zij dus óók vinden dat er meer nadruk moet komen te liggen op het leren van de taal. Dat zij dus óók vinden dat de gemeente haar standaardbrieven in de eigen taal van de statushouders moet vertalen. Dat zij het dus óók vreemd vinden dat de Internationale Schakelklas ondanks eerdere beloftes in de vakantieperiode stilligt.
Trek ik verkeerde conclusies? Laat dan maar horen, CDA, Essentie, PvdA en SP. Zou de democratische feestvreugde alleen maar verhogen.

3 opmerkingen:

 1. De SP is het volkomen eens met de opzetting van Jos Gubbels van D66. Wat ons betreft hoeven we dus hierover niet met Jos Gubbels in discussie.


  Thijs Lenssen
  SP Horst aan de Maas

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Correctie:
  opzetting moet natuurlijk opmerkingen zijn

  Thijs Lenssen
  SP Horst aan de Maas

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas hebben wij bij de behandeling van de opvang van 400 extra statushouders en bij het opzetten van de internationale schakelklas duidelijk gesteld hoe wij in de discussie rondom vluchtelingen en statushouders staan. Wij zijn graag bereid om samen met elke fractie, bijvoorbeeld tijdens de begrotingsbehandeling, een motie in te dienen waarin we uitspraken doen over bijvoorbeeld de begeleiding van statushouders als het gaat om Nederlandse taal, participatie in de samenleving en de rol van vrijwilligers hierin. Niet om met weer een lege uitspraak te komen in de raadszaal of in de Hallo, maar door de daad bij het woord te voegen en daadwerkelijk iets te betekenen.

  BeantwoordenVerwijderen