maandag 11 juni 2012

Klein mysterie 352 – Nieuw Gemengd Bedrijf (3)

Een week geleden meldde Nieuwsuur dat zes mensen mogelijk ten onrechte jarenlang gevangen hebben gezeten voor een in 1993 begane moord in Breda.
Twee weken geleden besloot het gemeentebestuur van Horst aan de Maas de procedure voor verlening van de bouwvergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (de beoogde megastal in LOG Witveld) voort te zetten.
Twee zaken die ogenschijnlijk niets, maar dan ook helemaal niets met elkaar te maken hebben. Of zal later wellicht blijken dat er toch parallellen te trekken zijn? Alles wijst er op dat tunnelvisie ten grondslag heeft gelegen aan de gerechtelijke dwaling in de Bredase moordzaak. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is er nog niet, maar mocht het er komen (wat me nog altijd sterk lijkt), dan zou ik wel voorstander zijn van een diepgravend onderzoek naar de totstandkoming ervan. Sta er niet van versteld als in dat verband het begrip ‘tunnelvisie’ zou opduiken.
Lees voor de aardigheid eens hoe Wikipedia tunnelvisie bij de overheid definieert:
‘De term tunnelvisie wordt gebruikt om de denkwijze aan te duiden die ervoor zorgt dat bepaalde overheidsprojecten waarvan het nut twijfelachtig is, toch worden doorgezet. De betrokken bestuurders, politici en/of ambtenaren zijn er zo van overtuigd dat hun project nuttig is voor de samenleving, dat zij alle kritische geluiden negeren, onderdrukken of ombuigen in een voor het project gunstige richting. Zelfs als er een punt is bereikt waarop algemeen wordt ingezien dat het project beter niet had kunnen worden gestart, wordt het toch doorgezet omdat de besluitvorming al te ver heen is of omdat er al veel geld aan de voorbereiding is besteed.’
Toegegeven, het Nieuw Gemengd Bedrijf is geen overheidsproject. Desondanks zou u nu eerst eens een kwartiertje de tijd moeten nemen om u her en der op het internet te verdiepen in het gemeentelijk besluitvormingsproces over het Nieuw Gemengd Bedrijf, om pas daarna verder te lezen.
Is het punt waarop ‘algemeen wordt ingezien dat het project beter niet had kunnen worden gestart’ in het geval van het Nieuw Gemengd Bedrijf al bereikt? Expliciet misschien niet, impliciet wel degelijk. De maatschappelijke en politieke weerstand tegen megastallen neemt nog steeds toe en nota bene staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) stelde afgelopen dinsdag voor de grootte van intensieve veebedrijven te begrenzen. Hij suggereerde per locatie een maximum aantal van tienduizend varkens en 240 duizend vleeskuikens. Letterlijk onvoorstelbare aantallen, maar ze zinken in het niet bij de voor het Nieuw Gemengd Bedrijf beoogde aantallen: 35 duizend varkens en 1,2 miljoen vleeskuikens. Moet dan niet op stel en sprong alles in het werk worden gesteld om de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf alsnog te verhinderen? Een simpele ziel als ondergetekende is geneigd die vraag met ‘ja’ te beantwoorden.
Onze visionaire dorpsbestuurders zullen het tegenargument in de strijd gooien dat de besluitvorming al te ver gevorderd is. Of dat terugdraaien van de plannen te veel geld gaat kosten. Of dat al te grote verwachtingen zijn gewekt bij de initiatiefnemers. Of dat nu stoppen zou getuigen van onbehoorlijk bestuur.
‘Tunnelvisie? Nee, gekkie, ben je nou helemaal van de pot gerukt? Nee, heus, heeft absoluut niets met tunnelvisie te maken.’

2 opmerkingen:

  1. grappig! vraag is wie heeft tunnelvisie. degene die alles met feiten onderbouwt of degene die zonder feiten een beeld neerzet en daar hardnekkig in blijft geloven. Durf te vragen!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. @ L. Litjens: Grappig! Vraag is óók of misschien juist jouw reactie niet het levend bewijs vormt van die tunnelvisie.

    BeantwoordenVerwijderen