donderdag 6 september 2012

Klein mysterie 374 - Vlagincident (5)

De reacties van Sjaak Jenniskens en Leon Coenders vragen natuurlijk om een tegenreactie – en wat ingetrokken keutels.

Eerst de CDA-vlag die op twintig meter hoogte in een GPS-mast hing. Een heel andere vlag dan ik in gedachten had. Eigenlijk best een geslaagde, betrekkelijk onschuldige actie. Sowieso dient gezegd dat het bewonderenswaardig is hoe het CDA er ondanks z’n gestage neergang nog steeds in slaagt her en der zoveel reclame-uitingen geplaatst te krijgen. Zoals al vaker gezegd: laat andere partijen daar een voorbeeld aan nemen in plaats van erover te mauwen.
Je vraagt je af waarom de vlag eigenlijk niet mocht blijven hangen. Sjaak heeft gelijk: in de gemeentelijke Regeling inzake reclame-uitingen van politieke partijen bij verkiezingen (klik hier) waarnaar hij verwijst, staat niets vermeld over een vlagverbod. Uit de reactie van Leon blijkt dan weer dat er blijkbaar andere gemeentelijke regels zijn die het vlaggen boven een bepaalde hoogte verbieden. Het valt het CDA niet aan te rekenen dat het niet op de hoogte is van al die regels en regeltjes. Laat overigens duidelijk zijn dat ik het CDA wat betreft deze vlag nergens van heb beschuldigd. Misschien is er verwarring ontstaan omdat ik wat Sjaak billboard van Raymond Knops langs de A73 noemt, ook als vlag heb betiteld. Mea culpa. Billboard lijkt me inderdaad bij nader inzien een betere benaming (al zou billdoek misschien nog beter zijn).
Goed, dat billboard dus. De gemeentelijke reclameregels waaraan Leon en Sjaak refereren maken nog iets duidelijk. Als ik ze goed interpreteer en als het de enige regels zijn die in dezen gelden – ik houd nog maar even wat slagen om de arm – heb ik dinsdag wat betreft het CDA een veel te grote broek aangetrokken over dat billboard. Uit de voorwaarden voor het plaatsen van verkiezingsborden op particulier terrein kan ik namelijk nergens opmaken dat dat langs de A73 niet zou zijn toegestaan. Mijn fout, excuses aan het CDA voor de ongepaste bewoordingen.
Als mijn interpretatie juist is, zou dat overigens ook betekenen dat de gemeente wat betreft reclameregels langs de A73 tijdens de Floriade niet met twee maar met wel vier maten meet (belangengroeperingen niet, maar politieke partijen wel; bedrijven niet, maar Interchalet wel). Vreemd.
Maar zo bezien maakt het CDA met het billboard van Raymond gewoon gebruik van de mogelijkheden die er zijn (en die ze – dat dan weer wel – zelf mede geschapen heeft omdat het in Horst aan de Maas al sinds mensenheugenis aan de knoppen zit). Je zou wensen dat andere partijen op dit gebied over evenveel assertiviteit en creativiteit beschikken als het CDA.
Het is dat ik geen grond bezit langs de A73, anders mochten GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP daarop zoveel borden en vlaggen plaatsen en hangen als ze maar wilden (maar natuurlijk niet in of aan te hoge vlaggenmasten). Maar misschien is er wel een grondeigenaar te vinden die net zo’n goedzak is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten