maandag 14 oktober 2013

Klein mysterie 488 – Centrumstewards

Waar je tegenwoordig ook weinig meer van hoort – en nog minder van ziet – zijn de Horster centrumstewards. Waar zijn ze toch gebleven, de met groots trompetgeschal ingehaalde mannen en vrouwen die het Horster centrum zouden opstuwen in de vaart der volkeren?
Hun komst was een initiatief van Centrummanagement Horst. ‘Wat Panningen kan, kan Horst ook’, zal de gedachte zijn geweest. En dus liepen vanaf 4 september 2011 vier in groene poloshirts en vesten gehulde stewards in wisselende diensten een vaste route door het centrum. Zes dagen per week. Behangen met taken en verantwoordelijkheden. In de woorden van InHorst: ‘De centrum stewards treden tijdens de winkelopeningstijden op als gastheren en –vrouwen. Ze beantwoorden vragen, bieden hulp bij problemen op straat en wijzen mensen op de mogelijkheden van het openbaar vervoer, winkel- en horeca-aanbod. Ze zijn er ook speciaal om vragen van toeristen te beantwoorden. Als het nodig is kunnen de stewards de hulp inroepen van artsen, politie of ambulance.’
Die opsomming is bij lange na niet compleet. De stewards dienden bijvoorbeeld ook bezoekers te helpen bij het vinden van een parkeerplaats en mensen aan te spreken op verkeerd gedrag. ‘Bijvoorbeeld als zich gevaarlijke situaties voordoen als mensen door de winkelstraten fietsen’, aldus voorzitter Jan Nabben van Centrummanagement Horst in Dagblad De Limburger van 27 november 2010.
Hoe lang zouden de centrumstewards operationeel zijn geweest? Een half jaar? Een jaar? Veel langer kan het niet zijn geweest. En van die zes dagen per week was men voor mijn gevoel al veel eerder afgestapt (al kan het ook zo zijn dat ik de dames en heren steeds net misliep).
Interessanter dan de vraag naar de lengte van hun Beschäftigung is de vraag naar het waarom van hun stille dood. Zijn de centrumstewards bezweken onder de zwaarte van hun takenpakket? Waren er geen vragenstellende toeristen? Wisten de bezoekers zonder tussenkomst van de centrumstewards zelf wel een parkeerplaats te vinden? Deden zich geen gevaarlijke situaties voor met fietsers in de winkelstraten? Waren er geen problemen die om oplossing schreeuwden? Konden toeristen zelf wel hun weg vinden in het gigantische Horster winkel- en horeca-aanbod? Hebben de stewards een mooie transfer gemaakt naar een concurrent die financieel meer te bieden had? Of mat Horst zichzelf weer eens een veel te grote broek aan?  
Jammer dat Centrummanagement Horst zulke vragen niet voor is geweest – slecht dat de journalistiek of wat daar voor door moet gaan ze nooit heeft gesteld. Nu moeten we het doen met een mededeling van dorpsraadslid Ton van der Pol. Die meldde in de dorpsraadsvergadering van 21 maart van dit jaar dat de centrumstewards plaatsmaken voor BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren). Wat weer allerlei nieuwe vragen oproept.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten