maandag 4 augustus 2014

Klein mysterie 581 – Bibliotheek (14)

Op 20 mei kreeg ik een telefoontje van X. Hij vertelde me dat de bibliotheek naar ’t Gasthoês zou moeten verhuizen om de komst van Herberg De Troost naar datzelfde Gasthoês mogelijk te maken. Hij vertelde me dat de verhuizing een voorwaarde van de provincie zou zijn om de plannen mede te financieren. Hij vertelde me dat een en ander een publiek geheim was, maar dat iedereen z’n mond erover moest houden, inclusief Hallo Horst aan de Maas.
Het leek me eerlijk gezegd allemaal nogal ongeloofwaardig. Maar omdat in Horst aan de Maas ook het onmogelijke mogelijk is, besloot ik er toch een stukje over te publiceren (klik hier), in de hoop dat de media en de politiek ermee aan de haal zouden gaan. Dat gebeurde inderdaad: vier dagen later kwam Dagblad De Limburger met een artikel dat het verhaal van mijn informant grotendeels bevestigde en een week later stelde de SP-gemeenteraadsfractie schriftelijke vragen over de zaak (klik hier).
Het college van burgemeester en wethouders had binnen de kortste keren een antwoord op de SP-vragen, zo blijkt uit de college-notulen van 10 juni:
Naar mijn beste weten is die raadsinformatiebrief ook bijna twee maanden later nog altijd niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Afgelopen week werd uit een bijna onvindbaar bericht op de gemeentelijke website (klik hier) duidelijk waarom: in september gaan college en gemeenteraad vertrouwelijk met elkaar in conclaaf over de toekomst van ’t Gasthoês. Dit gebeurt aan de hand van een evenmin openbaar gemaakt onderzoek naar een betere exploitatie van het cultureel centrum.
De vraag is natuurlijk waar al die geheimzinnigheid voor nodig is. In voornoemd bericht op de website valt niet eens het begin van een antwoord op die vraag te lezen. De gemeenteraad is geen knip voor zijn neus waard als hij niet in elk geval een duidelijke, openbare, verklaring voor de blijkbaar noodzakelijke vertrouwelijkheid eist. Mocht die verklaring bevredigend zijn, dan kan eventueel tot vertrouwelijke bespreking worden besloten. Althans gedeeltelijk: er lijkt me eveneens geen enkel bezwaar tegen een openbare toelichting van het college op opzet en uitvoering van het onderzoek: wie was de opdrachtgever? Wat waren de onderzoeksvragen? Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? Waarom was het noodzakelijk al tijdens het onderzoek gesprekken aan te knopen met ‘mogelijke samenwerkingspartners’ en de provincie? Waarom werd juist Herberg De Troost als een mogelijke samenwerkingspartner gezien? Waarom is de gemeenteraad niet tussentijds geïnformeerd over het verloop van het onderzoek?
In de tussentijd kan Hallo Horst aan de Maas misschien de bewering van X ontkrachten dat het onderdeel van het complot is. Gezien de minimale berichtgeving in het weekblad over de recente ontwikkelingen rondom ’t Gasthoês zou je van de weeromstuit immers nog gaan geloven dat die bewering een kern van waarheid bevat.
En laten we vooral ook even stilstaan bij het droeve lot van de bibliotheek. Meer dan 25 jaar gejojo, je zult het maar voor je kiezen krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten