maandag 18 mei 2015

Klein mysterie 646 – Gasthoês (9)

Afgelopen dinsdag vond een informatiebijeenkomst plaats voor alle huidige en mogelijk toekomstige gebruikers van cultureel centrum ’t Gasthoês. Hoewel ik mezelf niet alleen als huidig maar ook als potentieel toekomstig gebruiker beschouw, had ik helaas geen uitnodiging ontvangen. Ik moet dus afgaan op wat ik over de bijeenkomst heb gehoord en erover heb gelezen in Dagblad De Limburger en Hallo Horst aan de Maas (klik hier).
Voornaamste nieuws lijkt te zijn dat een zogeheten kopgroep de toekomst van het gebouw gaat bespreken. Zitting in die kopgroep krijgen drie verenigingen, Omroep Reindonk, de bibliotheek, architectenbureau Leenders, Herberg De Troost én de gemeente. Dit roept bij mij de vraag op of in het toch al volstrekt ondoorgrondelijke proces de spelregels andermaal tussentijds zijn gewijzigd.
In de gemeenteraadsvergadering van 10 februari van dit jaar zei verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch (klik hier en ga naar 1.19.40 en 1.25.30):
‘Wij moeten eerst het concept van Herberg De Troost aan u voorleggen zodat u daar een gevoel bij krijgt. Dan kunnen we aan de hand daarvan kijken hoe de plannen precies uitgewerkt moeten worden. (…) Ik wil ook héél graag met de initiatiefnemers van Herberg De Troost afspreken dat zij ruim vóór het zomerreces in deze raad komen vertellen wat hun visie is op hun deel in de verdere revitalisering van ’t Gasthoês. Zodat we daar allemaal ook hetzelfde beeld bij hebben en zodat we ook een oordeel kunnen hebben over datgene wat het extra zou kunnen meenemen.’
Eérst duidelijkheid over Herberg De Troost, pas daarna verder kijken. De wethouder dacht aan een commissievergadering, liefst in april, maar in elk geval ruim vóór het zomerreces. Ofschoon het zomerreces intussen met rasse schreden nadert, blijft het nog altijd angstig stil over het raadsbezoek door de initiatiefnemers van Herberg De Troost. Komt dat er alsnog? Zo ja: wanneer? Of zijn de spelregels inderdaad tussentijds veranderd en krijgen we pas duidelijkheid over Herberg De Troost nadat de kopgroep de meet heeft bereikt? Of – horrorscenario – hebben de initiatiefnemers van Herberg De Troost de gemeenteraad intussen wel ingelicht over hun plannen, maar is dit achter gesloten deuren gebeurd?
Om bij de inwoners van deze gemeente draagvlak te creëren voor beslissingen die de gemoederen beroeren (Gasthoês, Kasteelboerderij, zwembad – om er enkele te noemen) zijn maximale eerlijkheid, openheid en transparantie een eerste vereiste, dunkt me. Ook ons huidig gemeentebestuur is daarvan doordrongen. In het coalitieakkoord heet het immers op bladzijde 5: 
‘We zoeken actief de samenwerking op. Betrokkenheid van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn nodig om te komen tot het beste resultaat. We benaderen hen met een open houding en communicatie, en heldere en eerlijke antwoorden.’  
Mooie woorden. Jammer dat er niet altijd naar wordt gehandeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten