maandag 25 mei 2015

Klein mysterie 648 – De Beierhof

Vrijdag na thuiskomst van VVV-NAC (hoe onrechtvaardig kan voetbal zijn?) trof ik een aan mij gericht Facebookbericht van een zekere Kai Reijnen aan: ‘Misschien interessant om te gaan volgen: www.facebook.com/hazenhorstweg. Misschien wel iets voor een item? Kan er uren over vertellen.’ Het bericht was voorzien van z’n telefoonnummer. Mijn nieuwsgierigheid was voldoende geprikkeld, dus ik belde ’m op en gisteren spraken we elkaar een kleine twee uur.
Kai is eigenaar van Limburgs Uitje, een bedrijf dat (activiteiten voor) groepsuitjes organiseert. Het aanbod bestaat uit een breed scala aan activiteiten, variërend van biljartvoetbal tot Crazy Crasher en van escaperooms tot Expeditie Columbus (bekijk de website om te zien wat het allemaal inhoudt). Tot vorig jaar speelden de activiteiten van Limburgs Uitje zich uitsluitend af op een perceel langs de A67 bij De Turfhoeve in Sevenum.
Kai vertelde me dat hij in de loop van vorig jaar in gesprek was geraakt met de eigenaren van De Beierhof, een groepsaccommodatie aan de Hazenhorstweg, eveneens in het buitengebied van Sevenum. Met z’n grote voormalige campingterrein biedt De Beierhof oneindig veel mogelijkheden voor buitenactiviteiten. En dat was precies waarnaar Kai op zoek was. Daarom besloot hij De Beierhof vanaf 1 maart van dit jaar voor vijf jaar te huren. Dat bleek tegen het zere been van de buurtbewoners. Kai wist van moeilijkheden uit het verleden, alleen veronderstelde hij dat daaraan vooral persoonlijke tegenstellingen ten grondslag lagen. Als buitenstaander speelde hij daarin geen rol. Bovendien besloot hij De Beierhof voortaan alleen nog overdag te gebruiken. Nachtelijke overlast van de gebruikers van de groepsaccommodatie behoorde daarmee tot het verleden. Desondanks keerden de buurtbewoners zich ook tegen Kai. In een poging hen tegemoet te komen, besloot hij de parkeerplaats te verleggen, daarmee ook de eventuele verkeers- en geluidsoverlast tot een minimum beperkend. Het kon de buurtbewoners niet tevreden stellen. Tot overmaat van ramp koos de gemeente, die aanvankelijk vooral positief was en een verbetering zag voor de buurt, plotseling en zonder aanwijsbare reden de zijde van de buurtbewoners. Dit ondanks een tot tweemaal toe gedane mondelinge toezegging van de gemeente dat alles in orde was mits de papieren tijdig waren ingeleverd. Dat was het geval, maar desondanks dreigt de gemeente nu op diverse gebieden met handhavend optreden.
Hoewel De Beierhof onder de nieuwe benaming Sevenum Buiten en onder zijn leiding sinds enkele maanden in bedrijf is, heeft Kai intussen spijt als haren op z’n hoofd van de huurovereenkomst. De Beierhof heeft nog evenveel potentie als een half jaar geleden, alleen gelooft hij er niet langer in dat die potentie ook volledig kan worden benut. Hij erkent dat hij de gemeente toestemming had moeten vragen voor het verleggen van de parkeerplaats,
maar voor de rest is Kai zich van geen kwaad bewust: de activiteiten die hij organiseert zijn volgens de vergunning toegestaan en passen in het bestemmingsplan, zo heeft ook RECRON, de brancheorganisatie voor ondernemers in de recreatiesector, bevestigd. En hij wil graag in gesprek met buurt en gemeente om de angst voor overlast weg te nemen. Waarom hij nu dan toch wordt gedwarsboomd door de gemeente? Hij heeft zo z’n vermoedens, maar kan die vooralsnog niet hardmaken.
Verhalen hebben vaak meerdere kanten. Dit heeft er denk ik drie: die van Kai, die van de buurtbewoners en die van de gemeente. Ik ben zeer benieuwd naar twee laatstgenoemde kanten van het verhaal. Expliciet erom gaan vragen doe ik niet, daarvoor heb ik in het geval van de Kasteelboerderij te hard m’n neus gestoten. Misschien iets voor anderen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten