donderdag 17 september 2015

Ingezonden – Oproep aan gemeente Horst aan de Maas / Oproep aan allen die vrij willen denken

Gelukkig ben ik (klik hier) niet de enige die vindt dat de gemeente Horst aan de Maas zelf het initiatief zou moeten nemen om extra vluchtelingen op te vangen. Jan Duijf (ditmaal Jan Duijf van de Venrayseweg, van Cambrinus dus) plaatste onderstaande oproep vandaag op zijn Facebookpagina (klik hier). Met goedkeuring van hem verschijnt deze oproep ook hier, omdat hij een geluid laat horen dat naar mijn mening zo groot mogelijke verspreiding verdient.

OPROEP aan gemeente Horst aan de Maas
OPROEP aan allen die vrij willen denken

Ik heb niet hét antwoord op het grote vluchtelingenvraagstuk en erken dat we – zo lijkt het – voor een welhaast onmogelijke opgave zijn komen te staan. Toch denk ik dat onze kleine gemeenschap in Horst aan de Maas wel degelijk iets kan betekenen en kan bijdragen aan de verlichting van het grote drama dat zich aan het voltrekken is. Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas had voortvarend kunnen (en moeten) zijn en niet afwachten tot van bovenaf gedwongen wordt tot hulp (*). Als het bestuur van onze gemeenschap niet weet hoe te reageren op dit probleem, dan wil ik mijn bijdrage leveren en meedenken hoe wel gereageerd zou kunnen worden.
Onverschilligheid t.a.v. dit probleem, het negeren ervan of verzet er tegen draagt niet bij aan een overtuigende greep op ons eigen bestaan. Alleen door voortvarend te durven denken blijf je zoveel mogelijk greep houden op je eigen situatie als de angst er is om die greep te verliezen.

Ik wil het gemeentebestuur van Horst aan de Maas een helpende hand toe steken. En ik wil meedenken over hoe dit vraagstuk in onze gemeente zovéél draagvlak kan krijgen dat dit van ons aller probleem tot ons aller oplossing kan worden ... of althans tot de best mogelijke.

Aan het bestuur van Horst aan de Maas vraag ik om de helpende hand aan te nemen, die met mij ongetwijfeld nog vele anderen zullen toesteken. Allen die in positieve zin en creatief willen meedenken roep ik op om dat kenbaar te maken. Dit bericht – en reacties daarop – wordt gegarandeerd wel ergens op het gemeentehuis van Horst aan de Maas gezien ‘als een signaal uit de samenleving’ en ik verwacht dat de gemeente daar iets mee zal doen.

(*) Als het bestuur van Horst aan de Maas wél een plan heeft, maar daarover om welke redenen dan ook nog niks over heeft willen zeggen, dan zou ik dat graag willen weten.

Getekend,
een bezorgde en bij tijd en wijle verontwaardigde burger.

P.S. Als je vindt dat verantwoordelijkheid gedeeld moet worden, dan zou het delen van dit bericht een stap in die richting kunnen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten