woensdag 2 september 2015

Top 5 – Argumenten om verstek te laten gaan bij de bijeenkomst over de mogelijkheden van een zwembad in Horst aan de Maas (2)

‘Lekker potje zuur, Wim. Waarom geen volksraadpleging bij de Floriadeterrein? Dan maar nergens voor? Lekker steekhoudend argument. 
Ik denk dat het juist mooi is dat er over bepaalde onderwerpen wel naar ons geluisterd word, en dat we kunnen meedenken met de plannen. Voor zover ik weet is er nog helemaal niet duidelijk of de Berkel weg gaat. Jij schijnt al precies te weten wat er gebeurt, maar wat jij doet is natuurlijk net zo goed stemmingmakerij.
Als ik zie hoe het centrum van Horst is opgeknapt en hoeveel plezier we hebben aan de terrassen op het Wilhelminsplein en met de fontein op t Lambertusplein, dan ben ik blij dat er niet alleen klein gedacht wordt bij de gemeente. Voor het zwembad geldt hetzelfde. Wij zijn als gemeenschap klein genoeg om direct invloed te hebben. Het is geen Haagse politiek hier. Maar dan moet je niet wegblijven.’
Dat schreef vanochtend een zekere Klaasje naar aanleiding van mijn ‘Top 5 van argumenten waarom ik verstek laat gaan bij de interactieve bijeenkomst over de mogelijkheden van een zwembad in Horst aan de Maas’ (klik hier). Schreeuwt natuurlijk om een reactie. Bij dezen:

1. Het verheugt me altijd oprecht als iemand de moeite neemt inhoudelijk te reageren op een Horst-sweet-Horst-stukje. Als die reactie instemmend is, is dat mooi; als die reactie niet-instemmend is, is dat misschien nog wel mooier. Alleen discussie en uitwisseling van argumenten voeren namelijk verder en leiden tot andere en/of nieuwe inzichten.

2. Ik begrijp nooit goed waarom mensen anoniem of onder pseudoniem reageren. Mensen die het niet met me eens zijn, doe ik heus geen geweld aan. Misschien kunnen ‘Klaasje’ of anderen me, desnoods opnieuw onder pseudoniem, eens uitleggen wat de overwegingen zijn om onder pseudoniem te reageren?
3. Die top 5 van maandag zou je inderdaad als ‘lekker potje zuur’ kunnen omschrijven. Staat tegenover dat Horst-sweet-Horst doorgaans één lofzang op Horst aan de Maas is.

4. Een volksraadpleging over een zwembad op het Floriadeterrein zou interessant zijn. Helemaal als de uitkomst daarvan zou zijn dat de meerderheid van de bevolking het zwembad het liefst op het Floriadeterrein ziet. Dan zou namelijk blijken hoe serieus gemeenteraad en gemeentebestuur zo’n volksraadpleging nemen: alle partijen in de gemeenteraad hebben in meer of minder bedekte termen uitgesproken dat ze een zwembad op het Floriadeterrein niet zien zitten.
5. ‘Ik denk dat het juist mooi is dat er over bepaalde onderwerpen wel naar ons geluisterd word, en dat we kunnen meedenken met de plannen.’ Mijn stelling is dus dat er via de gemeenteraad al naar ons wordt geluisterd en dat de gemeenteraad namens ons meedenkt met de plannen. En als je het volk toch mee wilt laten praten, dan zou ik zeggen: laat het volk dan ook meedenken over álle onderwerpen, niet slechts over ‘bepaalde onderwerpen’. Bij de bijeenkomst van vanavond is overigens helemaal niet duidelijk of ‘we’ mogen meedenken met de plannen. De gemeenteraad heeft nadrukkelijk uitgesproken dat de avond bedoeld is voor belanghebbenden en gebruikers van het zwembad, terwijl het nu in de uitnodiging en in de (sociale) media wordt voorgesteld alsof iedereen welkom is.
6. Zeggen dat al vaststaat dat De Berkel (zwembad en sporthal) verdwijnt, zou je inderdaad kunnen kwalificeren als stemmingmakerij. Het is ook een bewering die ik niet hard kan maken. Formeel is er namelijk nog geen besluit genomen, maar wie weet hoe de Horster politiek in elkaar zit, weet ook welke richting het opgaat. En dat is niet richting Floriadeterrein en niet richting Berkel.

7. Ook van mij hoeft de gemeente niet alleen maar klein te denken.

8. Het is onjuist om te denken dat je geen invloed hebt als je niet aanwezig bent op de bijeenkomst van vanavond. Invloed kun je op allerlei manieren uitoefenen. Je mag er gerust van uitgaan dat degenen met de grootste invloed vanavond schitteren door afwezigheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten