maandag 14 december 2015

Klein mysterie 685 – Brabantse mug

Spannende dag morgen. Dan stelt het gemeentebestuur namelijk het onderzoeksrapport over de muggenoverlast in Griendtsveen vast. Daarna wordt het openbaar. Ik kan nauwelijks wachten tot het zover is. Dat komt vooral door de vergadering van de commissie Ruimte, afgelopen woensdag. Daarin maakte verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans alvast de voornaamste uitkomsten van het onderzoek bekend. Waanzinnig! Ik herhaal: waanzinnig! Je móet het hebben gehoord om het te geloven. Klik daarom vooral hier en ga naar 2.25.45 uur. Omdat u deze wijze raad natuurlijk weer niet opvolgt, heb ik de woorden van de wethouder toch ook maar voor u uitgeschreven:
‘Het onderzoek geeft aan dat er met betrekking tot de moerassteekmug een hogere populatie is waargenomen dan landelijk gemiddeld gebruikelijk is. Daarom is een vervolgonderzoek nodig om te zien hoe we die populatie van de moerassteekmug in de toekomst kunnen verminderen. De moerassteekmuggen hebben paringsgebieden die in de Peel liggen. Op het moment dat je die in kaart hebt, kun je heel gericht maatregelen nemen. Je zou iets met voorbehoedsmiddelen kunnen doen, maar dat moet nog worden uitgevonden. Maar serieus. Je zou de waterstand kunnen verhogen (dan verzuipen ze namelijk) of je zou de waterstand kunnen verlagen (muggen hebben water nodig voor de voortplanting). Dat is maatregel 1.
Dan maatregel 2. De moerassteekmug plant zich voort in de Peel, maar de overlast bevindt zich in het dorp. De moerassteekmug blijkt 1,6 kilometer te kunnen vliegen. Dat doet ze niet door over open land te vliegen, maar door zich vooruit te bewegen middels bosschages. Op het moment dat je bosschages tussen het voortplantingsgebied en het dorp zou weghalen, haal je de vliegroute weg en verminder je het probleem. Alleen zijn er nu net afspraken gemaakt om boomkap zo beperkt mogelijk te houden.
Dus we hebben daar nog wel een uitdaging te gaan. Er komt nu een vervolgonderzoek om in  kaart te brengen waar die poelen liggen. Dat gaat drie jaar duren en dan kunnen we vervolgens goede maatregelen nemen. We zijn daar in mijn ogen voortvarend mee aan de slag, maar we zijn er nog niet. Op dit moment in het proces zijn ook Waterschap Aa en Maas en de provincie Brabant aangeschoven. Een groot gedeelte van het probleem is namelijk ook dat het een Brabantse mug is.’
De werkelijkheid overtreft de stoutste fantasie. De commissie was dan ook met stomheid geslagen. Zelfs de optie om Griendtsveen bij Brabant te voegen kwam niet ter sprake. Terwijl dat toch de beste oplossing is: ligt het probleem waar het thuishoort en zijn wij in één klap van alle gezeur verlost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten