maandag 11 april 2016

Intermezzo – Referendum

Waar ook veel lol aan te beleven valt, is de uitslag van het Oekraïne-referendum. Het lijkt zo klaar als een klontje: 9462 (30,15 procent) van de 32.118 stemgerechtigde inwoners van Horst aan de Maas gingen stemmen (of lieten stemmen). Van hen stemden 3367 (35,58 procent) vóór, 6095 (64,42 procent) tegen en 59 blanco. 162 stemmen werden achteraf ongeldig verklaard. Waarmee Horst aan de Maas niet significant afwijkt van de landelijke uitslag.
Interessant wordt het pas als je de uitslagen per stembureau met elkaar gaat vergelijken. Dan blijkt dat de opkomst in Broekhuizen zeven procent hoger was dan in het nauwelijks een kilometer verderop gelegen buurdorp Broekhuizenvorst (39 om 32 procent). Dan blijkt ook dat Broekhuizen de Horster kern is met de minste tegenstemmers (59 procent). Dan blijkt verder dat Swolgen en Tienray (óók buurdorpen) de kernen zijn met de meeste tegenstemmers (respectievelijk 70 en 74 procent).
Ook leuk: verklaringen proberen te bedenken. Drie voorbeelden:
1. Verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum is het stembureau met het hoogste aantal ongeldig verklaarde stemmen (16). Is er misschien een verband tussen de gemiddelde leeftijd van de opgekomen kiezers en het aantal ongeldig verklaarde stemmen?
2. Swolgen en Tienray zijn de Horster kernen waar de PVV doorgaans het beste scoort. Zou het toeval zijn dat dit nu de kernen zijn met de meeste tegenstemmers?
3. Bij stembureau Berkele Heem in Horst is het percentage voorstemmers opmerkelijk groot (42 procent). Valt dit wellicht te verklaren uit een relatief massale opkomst van gezagsgetrouwe CDA-stemmende bewoners van Berkele Heem, Hof te Berkel en Kuiperpleinflat?
Mooie kluif voor de lokale verkiezingsuitslagduiders dunkt me. Op voorhand zou ik hun willen adviseren ook de meer triviale factoren in hun onderzoek te betrekken. Ik bedoel: misschien zouden in Broekhuizenvorst wel veel meer mensen zijn gaan stemmen als je niet in een paal hoefde te klimmen om het stembureau te kunnen bereiken.
En wellicht heeft de penetrante geur van de vette hap menig Swolgenaar weerhouden van de stembusgang. Of zouden zonder de combinatie cafetaria-stembureau juist nóg meer Swolgse stemgerechtigden zijn thuisgebleven?
En wat als het stembureaubordje plus rode pijl bij ’t Haeren in Grubbenvorst nu eens niet de indruk hadden gewekt dat de kiezer zich op een hellend vlak begaf?
Blijft de vraag wie die ene blancostemmer in Kronenberg is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten