maandag 13 maart 2017

Ingezonden – Burgerinitiatief De Groene Corridor - Tussen Horst-Noord en de Castenrayse Vennen

Wat volgt is een ingezonden stuk: de mening van de schrijver is niet noodzakelijk dezelfde als die van Horst-sweet-Horst. Klik hier voor de spelregels voor ingezonden stukken.
Vanuit het Landgoed De Gortmeule wordt een burgerinitiatief ontwikkeld om te komen tot een groene corridor tussen het noorden van Horst en de Castenrayse Vennen. De te scheppen verbinding moet een positieve impuls geven aan het behoud en herstel van het historische landschap ten noorden van Horst. Op zondag 19 maart aanstaande wordt om 10.00 uur tijdens een bijeenkomst bij De Gortmeule het startschot voor het initiatief gegeven. Het is nu al duidelijk dat het plan bij organisaties en burgers in goede aarde valt en tot enthousiaste reacties leidt: er is een grote bereidheid om mee te denken en mee te werken. Bent u geïnteresseerd in het initiatief, of wilt u zich zelfs inzetten, dan bent u van harte welkom bij de bijeenkomst.
Landgoed De Gortmeule straks een onderdeel van De Groene Corrdor?
Door de vestiging van De Limgroup B.V. heeft de kwaliteit van Landgoed De Gortmeule een flinke knauw gehad: de situering en de cultuurhistorische waarde dreigt voorgoed te worden bedorven als gevolg van de voortschrijdende insluiting door broeikassen en prikkeldraad. De ingrepen in het landschap rondom het landgoed leidden tot een ernstige aantasting van dat landschap, de flora en de fauna. In het gebied tussen Horst-Noord en de Castenrayse Vennen had de vestiging van agro-industrie eveneens grote negatieve gevolgen voor het woongenot van de bewoners van Veld-Oostenrijk. De veranderingen in het landschap leidden bovendien tot een sterke afname van het recreatieve plezier dat mensen uit Horst, of van elders, aan het landschap kunnen beleven. 

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om, middels een goede samenwerking tussen burgers, organisaties en politiek, te komen tot een creatief en haalbaar plan voor de realisatie van een Groene Corridor tussen Horst-Noord en de Castenrayse Vennen.


Jan Duijf Kloosterstraat Horst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten