maandag 18 maart 2019

Top 5 – Door toedoen van Rudy Tegels afgeschafte regels

‘Betrokken en oprecht, doen wat je zegt’ is een van de slogans waarmee Rudy Tegels woensdag namens het CDA hoopt te worden herkozen in Provinciale Staten.


Rudy belandde in 2015 in de Staten, onder meer dankzij de slogan ‘Voor minder regels stem Tegels!’. In het kader van ‘Doen wat je zegt’ vroeg ik (klik hier) Rudy mij informatie te doen toekomen over tien regels die in de afgelopen vier jaar door zijn toedoen zijn afgeschaft. Op basis daarvan wilde ik vervolgens een Top 5 van door toedoen van Rudy Tegels afgeschafte regels opstellen. Gisteren ontving ik de volgende reactie van Rudy:

  
Beste Wim,

Dank voor je mail en zeer terecht dat je daar naar vraagt! Dat geeft mij de gelegenheid om jou uit te leggen wat er op dat gebied door mijn toedoen de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Het afschaffen van overbodige regels is een lang proces, dat begint bij bewustwording en het verzamelen van feiten. Hierna volgen een aantal initiatieven die ik opgepakt heb en die uiteindelijk gaan leiden tot minder regels. 1. Allereerst is er op mijn initiatief een meldpunt regeldruk geopend. Dat gaf alle burgers en ondernemers in Limburg de mogelijkheid om overbodige regels te melden via dat meldpunt: https://www.facebook.com/rudy.tegels
  De reacties die binnen kwamen waren zeer divers en hadden te maken met regels op Europees, landelijk, provinciaal maar vooral ook gemeentelijk niveau. Daarom heb ik vervolgens met Europarlementariër Jeroen Lenaers, Kamerlid Martijn van Helvert en diverse lokale politici aan tafel gezeten en afgesproken om met het verminderen van regels aan de slag te gaan. Daarbij heb ik de verantwoordelijkheid genomen om dit binnen de provincie Limburg op te pakken.
 2. Bij het streven naar het verminderen van regels, is het belangrijk dat we er ook niet meer onnodige regels bij krijgen. Ook daar heb ik aan gewerkt, anders is het dweilen met de kraan open! We zien in Nederland provincies die besluiten om landelijke wetgeving vele jaren eerder in laten gaan. Daarmee maken bepaalde provincies strengere wetgeving dan noodzakelijk is. Hierover hebben we in Limburg ook discussie gehad en ik heb me er hard voor gemaakt dat we daar niet toe over gaan. Ik ben dan ook blij dat we dat hebben kunnen voorkomen.
 3. Het verminderen van regels is ook een continu proces. Ik ben er echt van overtuigd dat er geen enkel ander statenlid is geweest dat de afgelopen jaren meer aandacht heeft gevraagd voor het verminderen van regels. Of het nu in de fractievergaderingen was of in gesprekken met gedeputeerden, heel vaak heb ik dit onderwerp aan de orde gebracht. Door daar op de juiste momenten aandacht voor te vragen, kun je mensen er van bewust maken dat we overbodige regels echt moeten afschaffen, want dat kan ik niet alleen!  
 4. Op mijn aandringen wordt er door het college van GS al meer dan een jaar gewerkt aan het verminderen van regeldruk voor evenementen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het afschaffen van bepaalde vergunningen (een voorbeeld is de Nb-wetvergunning). Zeer binnenkort neemt het college daar een besluit over, hier komen ook adviezen voor deregulering richting gemeentes in te staan. Omdat ik zelf ook betrokken ben bij het organiseren van diverse evenementen, ben ik er echt van overtuigd dat veel mensen gebaad zijn bij het afschaffen van bepaalde regels voor evenementen-organisaties, van klein tot grote evenementen.
 5. Waar ik ook aan gewerkt heb is het verminderen van regels bij het toetsen van subsidie-aanvragen. Een voorbeeld daarvan is dat maatschappelijke organisaties geen accountantsverklaring meer hoeven te overhandigen aan de provincie. Doordat regels voor maatschappelijke organisaties zijn afgeschaft, stimuleren we initiatieven van dit soort organisaties door heel Limburg.
Je ziet het Wim, ik ben er volop mee bezig en er gebeurt veel op dit gebied, maar er moet nog veel meer gebeuren. Ik ben daarom ook echt nog niet klaar met mijn werk in Maastricht. Ik ga er van uit dat ook jij daarom aanstaande woensdag stemt op Lijst 1, nummer 4!

Groeten,

Rudy


Vier opmerkingen hierbij:
1. Mijn welgemeende dank aan Rudy voor zijn reactie;
2. Ik stel vast dat de door mij gewenste top 5 er niet in zit: de enige door toedoen van Rudy afgeschafte regel is dat maatschappelijke organisaties geen accountantsverklaring meer hoeven te overhandigen aan de provincie voor het toetsen van subsidieaanvragen;
3. Verdere conclusies laat ik graag aan de lezer over;
4. De reactie van Rudy heeft me niet doen besluiten woensdag mijn stem op hem uit te brengen.

1 opmerking:

 1. Leon Litjens heeft me (geen grap!) verzocht deze reactie op dit artikel te plaatsen (om de een of andere reden - hoor ik helaas ook wel eens van andere lezers - lukt het Leon zelf niet deze reactie te plaatsen). Uiteraard voldoe ik aan dit verzoek:
  'Hoi beste Wim, ik vind dat je Rudy zijn inzet tekort doet. Rudy zijn initiatief heeft er toe geleidt dat ook mensen in het Europees en Nationaal kabinet aan de slag zijn gegaan met vermindering van regeldruk (winstpunt 1). Elke keer dat een raad of staten bij elkaar komen ontstaan er nieuwe regels. Door aan de voorkant daar kritisch op te zijn voorkom je regels naar de toekomst (winstpunt 2). Besluitvorming over NB-vergunning is aanstaande (winstpunt 3). Niet hoeven inleveren van een accountantsverklaring bij evenementen is winstpunt 4. Zorgen voor bewustwording bij collega’s en er continue aandacht voor blijven vragen is winstpunt 5. Dus ik vind dat hij gedaan heeft wat hij beloofd heeft. Dus Rudy zijn eerste termijn heeft hij gedaan wat hij beloofd heeft. Echter hij is nog niet klaar. Dat wilde ik effe kwijt. Gr Leon Litjens'

  BeantwoordenVerwijderen