maandag 20 augustus 2012

Klein mysterie 367 – MTB-routes (1)

Van alle weblogs van Horster politici is dat van LeonLitjens verreweg het interessantste. Terwijl de meeste anderen hun weblog vooral benutten om hun mening over veel en van alles te spuien, gebruikt de wethouder het hoofdzakelijk om verslag te doen van z’n dagelijkse bestuurlijke bezigheden. Je leert er bijvoorbeeld uit dat het wethouderlijk bestaan grotendeels is gevuld met bijpraatuurtjes. Vlak ook de portefeuille-overleggen en stuurgroepvergaderingen niet uit. Mag saai klinken, de wethouder verkeert toch maar regelmatig in het gezelschap van lokale grootheden als Jan Nabben, Ger Driessen, Rudy Tegels en de Rabobankdirecteur. Ook niet te versmaden: staatssecretaris Bleker ontvangen.
Hoe boeiend dat inkijkje in de ontmoetingen en contacten van de wethouder ook is, dé grote aantrekkingskracht van z’n weblog zit ’m wat mij betreft toch vooral in het omfloerste. Want ook boeiende inkijkjes kennen hun grenzen. Dat leidt ertoe dat de wethouder grossiert in toespelingen en vaagheden en met meel in de mond praat. Drie recente voorbeelden:

‘Vanmiddag met de secretaris over allerlei ontwikkelingen bijgepraat.’

‘Vervolgens had ik een gesprek met een inwoonster over de persoonlijke gevolgen van de verkeerssituatie voor haar huis. Ik wilde dit verhaal horen omdat wij binnenkort een besluit moeten gaan nemen over die situatie.’

‘Met Ger Driessen, Rene van der Linden, Mark Verheijen en Stephan Satijn had ik een brainstormsessie over enkele toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van Noord-Limburg.’ 

Voor liefhebbers en beoefenaren van speculeren, zoals ondergetekende, bieden zulke zinnetjes eindeloze mogelijkheden, heerlijk! Zou er soms heibel zijn binnen het ambtenarenkorps? Waar komen die nieuwe parkeerplaatsen waar die inwoonster last van krijgt? Gaat Noord-Limburg werkelijk een gooi doen naar de wereldtentoonstelling van 2020?
Vaak is het weblog van wethouder Litjens daarom interessanter om wat er niet staat dan om wat er staat. Vaak, maar niet altijd. Vorige week was er ineens nieuws. Bij mijn weten nog niet opgepikt door anderen, dus laat ik het dan maar doen. Het gaat om een overleg op 8 augustus: ‘Vervolgens had ik overleg met een inwoner die in de Schadijker Bossen MTB[mountainbike]-routes aan wil gaan leggen. Staatsbosbeheer wil hier aan mee gaan werken. In het gesprek is met name gesproken over hoe we hier handen en voeten aan kunnen gaan geven alsmede hoe je er uiteindelijk voor gaat zorgen dat we een dekkend netwerk krijgen en op welke wijze je deze routestructuur in de markt gaat zetten.’
Ja hoor, MTB-routes in de Schadijkse Bossen. Alsof er nog geen overschot aan routes is en alsof de Horster bossen al niet genoeg aan het verpretparkiseren zijn.
Er bovendien (mede) handen en voeten aan willen geven. Alsof hij niet enkele regels eerder het belang van zelfredzaamheid heeft benadrukt.
Een dekkend netwerk willen ontwikkelen en dat in de markt zetten. Alsof iets slechts waarde of belang heeft als het in de Heilige Markt gezet kan worden.
Tot overmaat van ramp werkt Staatsbosbeheer er ook nog eens gretig aan mee.
Ik roep de wethouder hierbij op de volgende keer maar weer wat minder expliciet te zijn, anders ga ik me nog ergeren ook. Dit bevalt me toch beter: ‘Daarnaast had ik een gesprek met een inwoner over een ruimtelijk ordeningsvraagstuk.’ 

1 opmerking:

  1. Je zult naar verwachting met enige teleurstelling kennis nemen van: www.mtbdeschaak.nl

    BeantwoordenVerwijderen