maandag 5 november 2012

Klein mysterie 393 – Kazerneplan (8)

Op 23 april van dit jaar stelde de gemeenteraadsfractie van de SP het Horster gemeentebestuur enkele eenvoudige vragen over de bijdrage van vijftien miljoen van Regio Venlo aan het Venlose kazerneplan.
Terwijl er ondertussen een kabinet viel, een Lenteakkoord tot stand kwam, een verkiezingscampagne losbrandde, verkiezingen werden gehouden, een kabinetsformatie plaatsvond, een regeerakkoord werd gesloten en een nieuw kabinet werd gevormd, broedde het Horster gemeentebestuur op een antwoord op de SP-vragen. En nu, nog net voor de beëdiging van het nieuwe kabinet, is er dan eindelijk witte rook gekomen. Het antwoord op de vijf vragen beslaat in totaal 218 woorden. Lees het hier, maar voor het gemak vat ik het even samen in negentig woorden:
De gemeente Horst aan de Maas levert geen financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het kazerneplan. Wel draagt Regio Venlo vijftien miljoen euro bij uit een potje dat beschikbaar is gesteld door de provincie. Dat potje is bestemd voor projecten met een bovenlokaal economisch belang. In de Horster gemeenteraad is nooit gesproken over het Venlose kazerneterrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft vooraf kennisgenomen en ingestemd met de publicatie van een artikel van wethouder Leon Litjens in Dagblad De Limburger over de bijdrage van Regio Venlo aan het kazerneterrein.
Geloof me, dit is echt alles. Je vraagt je af waarom we hier een half jaar op hebben moeten wachten. Van de weeromstuit zou je nog gaan geloven ook in het cliché van de langzaam malende ambtelijke molens. En als het nou lastige vragen waren geweest …
Het antwoord van het college is onderdeel van de ingekomen stukken die in de raadsvergadering van 20 november aan de orde komen. Wat me benieuwt is hoe de verschillende fracties op het antwoord zullen reageren. In april vroeg ik de vijf fractievoorzitters naar hun mening over Regio Venlo in het algemeen en de bijdrage aan het kazerneplan in het bijzonder. Behalve Bram Hendrix (Essentie), die het niet nodig vond te reageren, betoonden de heren zich kritisch, de een wat meer uitgesproken dan de ander. Overigens zonder het achterste van hun tong te laten zien. Zo schreef Richard van der Weegen (PvdA-PK): ‘We wachten de beantwoording van het college af.’ En zijn collega Rudy Tegels (CDA): ‘Het CDA wacht de antwoorden van het college op deze vragen af. De CDA-fractie gaat ter voorbereiding op het moment dat we hier als gemeenteraad verder over praten, haar standpunt bepalen.’
De heer Tegels nodigde me tevens van harte uit te komen luisteren als de gemeenteraad verder over dit onderwerp zou spreken. Ik zal dat met rode oortjes doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten