maandag 4 februari 2013

Klein mysterie 420 – Competentieprofiel

De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar beginnen zo langzamerhand hun schaduwen vooruit te werpen. Zo kondigde de PvdA onlangs al aan afscheid te nemen van haar partner, de PK – de kiezer in vertwijfeling achterlatend met de vraag wat er in de toekomst toch moet worden van die zo grandioos uit de verf gekomen Duidelijk Diepere Politiek van de afgelopen jaren.
Ook het CDA heeft een eerste stap gezet in de volgende fase van zijn aftakelingsproces. Blijkbaar in de verwachting dat er mensen zijn die in de voetsporen durven te treden van Leon de Grote hebben de leden van die partij op 9 januari het profiel van de nieuwe lijsttrekker bepaald. Niet zomaar een profiel, nee, een competentieprofiel. Dat telt vijf ‘CDA-specifieke kenmerken’ en acht ‘algemene kenmerken’. Hoewel de verleiding groot was ze hier stuk voor stuk onder het vergrootglas te leggen, heb ik mezelf onder het motto ‘Niet te veel woorden vuilmaken aan een marginale partij’ de beperking opgelegd dat ik van zowel de CDA-specifieke als de algemene kenmerken er hier slechts één mag bespreken.
Van de CDA-specifieke kenmerken is dat na een langdurige afweging kenmerk 3 geworden. Daarin staat dat van de lijsttrekker wordt verwacht dat hij of zij ‘Beschikt over de CDA-houding, die gericht is op in- en externe samenwerking, het overwegen van pro- en contra-argumenten om vervolgens de genomen besluiten (inter)actief uit te voeren.’ Staat u van te kijken, hè? Inderdaad mogen we gerust spreken van een revolutie. Kenmerkte de CDA-houding zich sinds de middeleeuwen door het juiste wiel volgen, slaafs doen wat je gezegd wordt en het te allen tijde voorrang geven aan het agrarisch ondernemersbelang, nu wordt ineens van de lijsttrekker verwacht dat hij uit een heel ander vaatje gaat tappen. Je houdt je hart vast.
Bij de algemene kenmerken was het veel minder moeilijk kiezen. Daar is het kenmerk 7 dat er duidelijk bovenuit springt. Het eist van de lijsttrekker dat hij of zij ‘Beschikt over een “Horst aan de Maas-mentaliteit” waaronder wordt verstaan dat hij waardering heeft voor maatschappelijke initiatieven, kleinschaligheid, ondernemerschap en de beschikking heeft over een flinke dosis “boeren-verstand”.’ Jarenlang ben je er naar op zoek en daar staat ze dan zomaar, weggestopt in een competentieprofiel voor de CDA-lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: de definitie van de Horst aan de Maasmentaliteit. Ik moet die definitie nog even op me laten inwerken.
Boerenverstand en waardering voor maatschappelijke initiatieven, kleinschaligheid en ondernemerschap: is dat niet een beetje mager voor die zo beroemde Horst aan de Maasmentaliteit waar we allerwegen zo om worden benijd? Doen we onszelf hiermee niet gigantisch tekort? Is dat nu wat ons onderscheidt van pakweg Gronsveld, Klaaswaal en Lutjebroek? En had het niet wat beeldender gekund, in de trant van ‘niet lullen maar doen’, ‘handen uit de mouwen’ of desnoods ‘geen 9 tot 5-mentaliteit’? Is boerenverstand heden ten dage nog wel een aanbeveling? Hadden we dat van dat boerenverstand trouwens niet al eens eerder ergens gelezen? Bij die partij van die Duidelijk Diepere Politiek?
En dan durven sommigen ook nog met droge ogen te beweren dat partijen niet inwisselbaar zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten