maandag 18 maart 2013

Intermezzo – Hondentoilet

Voor wie zich altijd al afvroeg hoe het toch gesteld is met het hondentoiletbeleid van de gemeente Horst aan de Maas bood de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag uitkomst (klik hier en klik vervolgens door naar 50.07 minuten):
Burgemeester Kees van Rooij: ‘Aan de orde is brief nummer 14: hondentoilet Kempkesstraat. Het woord is aan de heer Hendrix.’
Gemeenteraadslid Bram Hendrix (Essentie): ‘Hondenpoep, een heel actueel onderwerp. Moeten wij als gemeente de oplossing aanbieden in de vorm van toiletten? Is dit een kerntaak van de gemeente of gewoon een verantwoordelijkheid van het baasje van de hond?’
Burgemeester Van Rooij: ‘De heer Van der Weegen.’
Gemeenteraadslid Richard van der Weegen (PvdA-PK): ‘De heer Hendrix stelt hier een terecht vraagstuk aan de orde. Wie is verantwoordelijk? Moeten wij dat doen? Of moet het baasje van de hond dat doen? Van de andere kant is hondenpoep een groot probleem. We hebben in het verleden een handige oplossing bedacht in de vorm van hondentoiletten. Op termijn zou je een gedragsverandering teweeg moeten brengen bij de burger. Dan zouden we weer afscheid moeten nemen van de hondentoiletten. Die lijn die deel ik. Alleen: op dit moment zijn we daar nog niet aan toe. Dat zal nog een aantal jaren nodig hebben. Toch zijn onze baasjes en onze honden al erg goed opgevoed, want in de hondentoiletten liggen vaak de drollen in een zakje. Dat roept de vraag op: heb je het toilet nog nodig of kun je daar een eenvoudige bak neerzetten? Maar vooralsnog willen wij vasthouden aan de lijn om hondentoiletten te plaatsen. Als we deze casus bekijken, dan lijkt de locatie naast een speelveldje niet de meest geschikte locatie voor een dergelijke voorziening. De komst van het toilet voor de deur kán een niet-in-mijn-achtertuineffect oproepen. Al moeten we oppassen het daarmee altijd af te doen.’
Burgemeester Van Rooij: ‘Het woord is aan de wethouder hondentoiletten.’
Wethouder Paul Driessen (Essentie): ‘In principe hebben we geen actief beleid meer met betrekking tot het plaatsen van nieuwe hondentoiletten. We hebben wel vanuit het verleden nog een paar hondentoiletten liggen, die we op verzoek van een buurt of dorpsraad soms nog ergens plaatsen. In dit geval is uiteindelijk besloten dat in Kronenberg geen hondentoilet wordt geplaatst. Om terug te komen op de vraag van de heer Hendrix: is het een primaire taak van ons? Nee, vanuit zelfredzaamheid en dergelijke zou je mogen verwachten dat de burger zelf het initiatief oppakt en dat wat de hond achterlaat, opruimt en op de geschikte plek deponeert. Maar nogmaals: dit is een bewustwordingsproces, we zullen bekijken of we daar een nog iets actiever beleid in kunnen voeren.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten