maandag 18 maart 2013

Klein mysterie 433 – Trapveldje (4)

Als onbezoldigd en zelfbenoemd inspecteur van de afdeling Horst van de NVIVT (Nederlandse Vereniging tot Instandhouding en Verbreiding van Trapveldjes) wil ik vanaf deze plaats graag mijn waardering uitspreken voor de inzet van Roy Bouten voor het trapveldje (of wat daarvoor moet doorgaan) in Hegelsom.
Middels een gloedvol, met lichtbeelden ondersteund betoog (klik hier en klik vervolgens door naar 11.25 minuten) confronteerde het PvdA-PK-raadslid z’n mederaadsleden en het gemeentebestuur afgelopen dinsdag met de gebreken van het Hegelsomse veldje. Ik zag wenkbrauwen die werden opgetrokken, monden die openvielen, gezichten die bleek wegtrokken en tranen die opwelden. Ook bij Ger van Rensch bleek het raadslid de juiste snaar te hebben geraakt. De verantwoordelijk wethouder, die het veldje betitelde als ‘zwemveldje’, verklaarde immers: ‘Het spreekt voor zich dat dit niet acceptabel is. Een trapveldje moet gebruikt worden. Dus we moeten zien wat er precies aan de hand is en hoe we dat op kunnen lossen. Da’s logisch.’ Mooi, dat afsluitende, verhulde eerbetoon aan Johan Cruijff waarmee de wethouder aantoont z’n klassieken te kennen. Maar nog mooier is uiteraard dat er weer hoop gloort voor het trapveldje.
Een klein smetje op het geheel was wel dat de wethouder meedeelde dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de problemen met het veldje al tot het verleden behoorden. Dat impliceert dat de wethouder zowel de tweets van Buis077 en Roy Bouten als Horst-sweet-Horst niet zou (laten) volgen. Uiterst ongeloofwaardig! Is hetzelfde als dat hij zou zeggen dat hij niet op de hoogte is van het vele goede werk dat de NVIVT verricht. Zou toch ook geen mens geloven?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten