maandag 17 juni 2013

Actualisatie – Plateauperikelen (6)

23 februari 2009:
27 september 2010:
14 juni 2013:
Van de Spaanse Hoogvlakte via de Zuid-Limburgse plateaus naar de Noord-Duitse Laagvlakte. Aardrijkskunde in de praktijk, de afgelopen ruim vier jaar te beleven op het verkeersplateau op de kruising Schadijkerweg – Bondserf in Meterik. Van een plateau (2009) tot een verlaagd plateau (2010) tot een gesuggereerd plateau (2013). Op de voet gevolgd door Horst-sweet-Horst (klik voor de chronologie eerst hier en vervolgens hier, hier, hier, hier en hier).
De Eerste Meterikse Drempeloorlog (2008-2013). Zo zal het conflict over het plateau waarschijnlijk de boeken ingaan. Nadeel van met de neus bovenop de geschiedenis zitten is wel dat het niet altijd meevalt zaken juist te interpreteren. De toekomst zal bijvoorbeeld moeten uitwijzen of het conflict nu definitief is beslecht. Zo ja, dan kan 2013 als het jaar van de Vrede van de Meulewiek in de annalen worden bijgeschreven. Niet onmogelijk is echter dat we, zonder dat we ons daar op dit moment al van bewust zijn, nu slechts te maken hebben met een staakt-het-vuren. Dat zal later dan ongetwijfeld worden betiteld als het Bestand van de Speulhof (2013).     
Niet verder vertellen, maar persoonlijk hoop ik op een voortzetting van de strijd. Voor wat hoort wat, dus ik draag graag wat munitie aan. Zo kun je je afvragen of wel voldoende duidelijk is dat het hier niet langer een echt plateau maar een gesuggereerd plateau betreft. Een middagje observeren leerde me dat negentig procent van de bestuurders toch afremt en daarmee extra lawaai en trillingen veroorzaakt. En dat moest nu juist worden voorkomen! Luister bijvoorbeeld eens naar deze tractor:
Hoort u het? De bestuurder neemt bij de nadering van het (gesuggereerde) plateau duidelijk snelheid terug, hetgeen leidt tot een enorme geluidsexpansie. Wie zit daar nou op te wachten?
De beloofde straatjuwelen hebben misschien nog wel meer potentie om tot bron van conflict uit te groeien. Iedereen is namelijk groot voorstander van straatjuwelen, totdat blijkt dat ze voor zijn of haar deur zijn geprojecteerd. Daarom voorzie ik eerst ongebreidelde woede over het uitblijven van straatjuwelen, resulterend in de Meterikse Straatjuwelenopstand (2014). Die zal leiden tot de Pacificatie van de Crommentuijn (2015), waarbij wordt bepaald dat Meterik drie straatjuwelen krijgt. Daarna zal het dorp verdeeld raken in twee kampen: Juwelianen en Contrajuwelianen. Laatstgenoemden zullen geleidelijk de overhand krijgen. Een en ander zal culmineren in de Grote Meterikse Juwelenroof (2016).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten