maandag 17 juni 2013

Klein mysterie 453 – Trapveldje (6)

Nooit te vroeg juichen. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat mijn activiteiten als zelfbenoemd en onbezoldigd inspecteur van de afdeling Horst van de NVIVT (Nederlandse Vereniging tot Instandhouding en Verbreiding van Trapveldjes) zo langzamerhand hun vruchten beginnen af te werpen. Let wel: nog steeds misstanden bij de vleet, maar daar staan ook mooie dingen tegenover. Graag maak ik u deelgenoot van twee van zulke verheugende ontwikkelingen die de trapveldjesminnende Horster burger weer moed geven.
In de eerste plaats heeft het er alle schijn van dat aan de Westsingel, ongeveer ter hoogte van de kruising met de Schoolstraat, een nieuw trapveldje in aanleg is. Het zou ook nog een hondenuitlaatplaats of skatebaan kunnen worden, maar daarvoor is het hekwerk wat aan de hoge kant. Bovendien zouden de buurtbewoners in het geval van een skatebaan natuurlijk al lang in opstand zijn gekomen. Ook voor een tenniscourt lijkt me dit niet de meest aangewezen locatie.
Trapveldje dus. Het zal me benieuwen hoe de bodembedekking eruit gaat zien: natuurlijk gras of wordt dit het eerste Horster kunstgrastrapveldje? Als zelfs rotondes een kunstgrasvloerbedekking krijgen, moet dat er voor trapveldjes toch ook inzitten? Ik wacht het vervolg in spanning af en zal namens de NVIVT de vinger aan de pols houden.
Wat aan de zuidzijde van de Vondersestraat, van Horst uit gezien net vóór het A73-viaduct, momenteel allemaal gaande is, is helemaal fenomenaal. Het bestaande trapveldje ondergaat een complete facelift. Daarvoor is werkelijk geen moeite teveel: alles wordt uit de kast gehaald. Bulldozers, bergen zand, roodwitte linten, diepe bandensporen en allerlei hekwerken bepalen het beeld. Het is dat de goaltjes zijn blijven staan, anders viel er niet eens meer een trapveldje in te herkennen.
Goed dat de gemeente juist dit trapveldje als eerste aanpakt, want van alle Horster trapveldjes verkeerde dit in de meest erbarmelijke staat: kuilen, kale plekken, konijnenholen en molshopen streden met elkaar om voorrang.  
Resteert de vraag welk veldje de gemeente als volgende onder handen neemt. Zal ze eindelijk goals met de juiste afmetingen op de veldjes in Meterik en achter het Rubensplein plaatsen? Zal ze het veldje tussen Van Merwijckstraat en A73 ten langen leste egaliseren? Of gaat ze na al die jaren dat gruwelijk in de weg staande klimrek op het veldje in Melderslo naar een andere wereld helpen?
Ik wacht in spanning af. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten