maandag 10 juni 2013

Klein mysterie 452 – Floriade (5)

De Floriade. Zouden we er ooit nog vanaf komen? Nu was het weer de eindafrekening die te laat was. Thijs Coppus (SP) stelde er afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering (klik door naar 14.00 minuten) vragen over. ‘Oh, agendaprobleem, niet te moeilijk over doen’, wuifde burgemeester Van Rooij dit akkefietje weg. De burgemeester? Inderdaad. Sinds het vertrek van wethouder Litjens blijkt de Floriade tot zijn portefeuille te behoren. ‘Een vreemde keuze’, aldus Thijs Coppus. ‘Als de discussie over de Floriade politiek wordt, komt u in een lastige positie omdat u niet benoemd bent door de gemeenteraad, in tegenstelling tot de wethouders.’ (klik ook hier)
Nou ben ik absoluut geen staatsrechtgeleerde, maar me dunkt dat Thijs hier een punt heeft (om het maar eens modern te zeggen). Dienen burgemeesters, zo lang ze niet zijn gekozen, zich niet zoveel mogelijk afzijdig te houden van het politieke strijdgewoel? Openbare orde en veiligheid oké, maar laten ze zich verder vooral nuttig maken als burgervaders, als lintjesdoorknippers, als lintjesopspelders, als voorzitters van college- en gemeenteraadsvergaderingen en als pr-functionarissen voor hun gemeente (als het per se nodig is zelfs tot in Zuid-Korea).    
Pas echt verontrustend was de reactie van de burgemeester op de opmerking van Thijs: ‘Ik heb altijd geleerd dat je op moeten letten bij als-dan-vragen. Ik neem uw punt wel serieus en neem het ook ter bespreking mee terug in het college. Maar we staan, ook in de Regio, voor wat daar gebeurd is. We hebben ook met elkaar in de raden een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de hele gang van zaken. Dat wacht ik met enig vertrouwen af.’
Waarom deze reactie zo verontrustend is? Misschien niet eens zozeer omdat de burgemeester het onderzoek niet met ‘alle vertrouwen’ maar met ‘enig vertrouwen’ afwacht. Ongetwijfeld een verspreking. Nee, erger lijkt me dat hij het doet voorkomen alsof Thijs inderdaad een punt heeft. In dat geval is het verontrustend dat blijkbaar niemand eerder op het idee is gekomen dat het niet zo handig is de burgemeester op te zadelen met een politiek gevoelige portefeuille. Of wensten de wethouders hun vingers niet aan dit zaakje te branden en hebben ze de argeloze Kees erin geluisd? Een even verontrustend scenario. Al kan het natuurlijk ook zijn dat de burgemeester de Floriade toegeschoven heeft gekregen juist ómdat hij lastiger aanspreekbaar is op zijn verantwoordelijkheid – een nog verontrustender scenario.
Dat de burgemeester een bespreking in het college in het vooruitzicht stelt, impliceert dat de Floriade zomaar weer uit zijn portefeuille zou kunnen verdwijnen. Gelooft u het? Of zou hij het punt van Thijs misschien toch iets minder serieus nemen dan hij het doet voorkomen?
Wat is er eigenlijk op tegen die bespreking in het college live uit te zenden? De overheid wil toch graag transparant zijn? Nou dan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten