maandag 30 september 2013

Intermezzo – Quartier Latin

Ingeklemd tussen Loevestraat, Wilhelminaplein en een stukje Steenstraat ligt in het centrum van Horst een gebied dat doorgaans wordt aangeduid met de benaming Rode Kruislocatie (heeft mogelijk iets te maken met het Rode Kruisgebouw dat er ligt). De Rode Kruislocatie was sinds jaar en dag de natte droom van de Horster beleidsmakers. Dat ging onder meer zo:
‘Voor de Rode Kruislocatie wordt gedacht aan ééngezinswoningen en een speelplek. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost, in de noordkant in de vorm van een gebouwde parkeervoorziening onder de woningen. Via een onderdoorgang in de nieuwe woningen wordt aan de noordzijde een toegang gemaakt voor de bevoorrading van de oostzijde van de Steenstraat. Een kleinschalig woonpad zorgt voor een nieuwe verbinding tussen de Loevestraat en het Horster Erf. De schaal en maat voor beide locaties sluiten aan bij die van het bouwblok waar beide ontwikkelingen deel van uitmaken.’
(Structuurvisie centrum Horst, juni 2005)

‘Parijs heeft zijn Quartier Latin waar kunstenaars en intellectuelen zich verzamelen en Venlo heeft de kunstenaarswijk Q4 als broedplaats voor creatieve kunstuitingen. Als het aan wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas ligt, krijgt ook Horst zijn plekje waar kunstenaars, galerieën en ateliers samendrommen. Veel meer dan een speelse gedachte is het plan voor een Horster Quartier Latin nog niet, maar dat een kunstenaarswijkje op de plek waar nu het Rode Kruisgebouw ligt, een meerwaarde zou betekenen voor Horst daar twijfelt hij niet over.’
(Dagblad De Limburger, 30 januari 2008)
‘De beschikbare ruimte in aanmerking nemend is er op deze locatie slechts ruimte voor één trekker in het binnengebied. Dat kan een supermarkt zijn of een andere trekker. Gelet op de aard van de locatie moet het in ieder geval een functie zijn met voldoende autonome trekkracht.’‘Kwalitatief hoogwaardige wandvorming van de ontwikkeling tegenover de Librije, die in uitstraling en functionele invulling een antwoord is op de overkant, doch qua bouwhoogte ondergeschikt is. Voor de functionele invulling wordt niet gedacht aan detailhandel. Een woonfunctie of dienstverlening met wonen daarboven ligt meer voor de hand.’
Na al die jaren werd vorige week woensdag duidelijk hoe de definitieve plannen eruitzien:
‘Rode Kruislocatie: Uitbreiding met ca. 65 parkeerplaatsen
- bestemd voor langparkeren
- fietsparkeren in weekenden (uitgaanspubliek) mogelijk
- lange termijn: evt. herontwikkeling wand tegenover Librije’

65 parkeerplaatsen! Géén eengezinswoningen. Géén speelplek. Géén trekker met voldoende autonome trekkracht. Géén kwalitatief hoogwaardige wandvorming tegenover De Librije. Géén kunstenaars. Géén galerieën. Géén ateliers. Géén kunstenaarswijkje. Géén Quartier Latin.   
Eén domoor had het nog niet helemaal begrepen en vroeg zich woensdag (klik hier en ga naar beeld- en geluidsverslagen) bezorgd af of parkeren in Horst wel gratis bleef. ‘Natúúrlijk blijft parkeren in Horst gratis!’, bevestigde de wethouder volstrekt ten overvloede. Want gebeure wat gebeurt, kom de Horstenaar niet aan zijn godgegeven recht op gratis parkeren. Dat Jan Nabben ook nog even victorie mocht komen kraaien was daarom in feite overbodig, maar het zij de nijvere opperbaas van Centrummanagement Horst gegund.
Resteert de vraag welke naam de parkeerplaats moet krijgen. Place de la Voiture lijkt me wel wat. Of Place de la Vache Sacrée. Maar ach, dat zijn niet meer dan speelse gedachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten