maandag 16 september 2013

Intermezzo – Spatiepolitie (3)

Doorgaans betrouwbare bronnen melden dat binnen de gelederen van de Horster spatiepolitie ernstige tweespalt is ontstaan. Aanleiding vormt het briefje dat de spapodienders onlangs aantroffen nabij het Horster filiaal van Albert Heijn.
De puristen binnen het korps wensen hard door te pakken tegen de grootgrutter vanwege de volstrekt overbodige spatie tussen ‘vrij’ en ‘houden’. Zij zouden eisen dat de winkel voor een jaar op slot gaat, enerzijds om het infectiegevaar in te dammen, anderzijds vanwege de afschrikkende werking van een dergelijke maatregel. Meer gematigde krachten zouden weinig heil zien in zo’n aanpak. Zij achten het waarschijnlijk dat de overige Horster supermarkten al zijn geïnfecteerd door de overbodigespatiebacil. Als in dat geval volgens het gelijke-monniken-gelijke-kappen-principe wordt gehandeld dan zouden ook deze bedrijven hun deuren voor een jaar gesloten moeten houden, hetgeen ongetwijfeld de genadeslag voor de Horster economie zou betekenen.

De toch al ondermaatse stemming in het Horster spatiepolitieapparaat is de afgelopen dagen nog verder verslechterd. Een hardliner zou een verkeersbord bij de spoorwegovergang nabij de kruising Kronenberg(er)weg – Hoebertweg – Reindonkerweg – Spoorweg hebben aangehaald als voorbeeld van hoe het wél moet.
Dat was tegen het zere been van een aantal van zijn collega’s. Zij zouden weliswaar hebben erkend dat ‘vrijhouden’ op dit bord correct is gespeld, maar tevens bijzonder ontstemd zijn over een aantal inconsequenties en onvolkomenheden op het bord.
Daarbij refereerden zij onder meer aan het inconsequent hoofdlettergebruik en de twee afschuwelijke punten die dit bord ontsieren. Bovendien zouden zij vraagtekens hebben gezet bij de haakjes om ‘vracht’. Die zouden onduidelijkheid in de hand werken: dient alleen vrachtverkeer op te rijden tot het kruispunt? Of alle verkeer? In het eerste geval kunnen de haakjes worden verwijderd. In het tweede geval kan behalve de haakjes ook ‘vracht’ weg, hetgeen tevens het woord ‘verkeer’ overbodig maakt. Het bord zou er naar hun mening zo uit dienen te zien:
oprijden tot kruispunt,

overweg vrijhouden
De diehards gaat dit allemaal veel te ver: zij zijn van mening dat de spatiepolitie haar boekje ver te buiten gaat als zij zich op deze wijze zou manifesteren. ‘Laten we ons gewoon concentreren op de overbodige spaties, daarmee hebben we het al meer dan druk genoeg’, is hun opvatting.

Vorige week kwamen de strijdende partijen tot de conclusie dat mediation onvermijdelijk is. Ook hierover zou echter weer een conflict zijn ontstaan. De beoogde mediator is namelijk werkzaam bij BCB, een afkorting die staat voor Bureau Conflict Bemiddeling. Het ene kamp wenst geen zaken te doen met een vertegenwoordiger van een bureau met een apert onjuiste spatie in zijn naam; het andere kamp wijst er onder aanhaling van de voorbeelden Erasmus Universiteit en Koninklijke Luchtvaart Maatschappij op dat bij eigennamen de gebruikelijke aaneenschrijfregels niet van toepassing zijn.

Waarnemers gaan ervanuit er van uit er vanuit dat het nog wel even kan duren voor dat voordat alles weer goedkomt goed komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten