maandag 16 september 2013

Klein mysterie 482 – Schaliegas (1)

Hilarisch artikel vanochtend in De Volkskrant over de protestbijeenkomst van afgelopen zaterdag in Boxtel en omgeving tegen de mogelijke winning van schaliegas. Centraal in het stuk staat Jan Vos, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Jan heeft een lastige opdracht meegekregen van Diederik: hij dient zich uit te spreken tegen boringen naar schaliegas, maar ze tegelijkertijd ook niet helemaal uit te sluiten. Jan kwijt zich, blijkens het artikel, de hele dag voortreffelijk van deze taak. Totdat hij in Haaren een lelijke uitglijder maakt en zegt: ‘Ik zal niet instemmen met proefboringen in Nederland.’ Dat wordt ongetwijfeld strafregels schrijven voor Jan: Ik zal mij nooit meer ronduit voor of tegen iets uitspreken, maar altijd een voorbehoud, hoe klein ook, inbouwen, zodat ze mij nooit kunnen pakken. Vijfhonderd keer, zou dat genoeg zijn?
Haaren is een van de 64 Nederlandse gemeenten die zich tegen de winning van schalie- en steenkoolgas onder hun grondgebied hebben verklaard. Horst aan de Maas – waarvan de bodem in elk geval steenkoolgas herbergt en mogelijk ook schaliegas – behoort vooralsnog niet tot deze gemeenten. Maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen. In een brief de dato 28 augustus roept de Stichting Schaliegasvrij Nederland het gemeentebestuur namelijk op Horst aan de Maas schalievrij te verklaren (klik hier, zie brief 10). Zal dat inderdaad gebeuren? Natuurlijk niet – we zijn hier in Horst aan de Maas.
Als de brief op 8 oktober aan de orde komt, zal een raadsmeerderheid ongetwijfeld zeggen: ‘Schalie- dan wel steenkoolgaswinning is momenteel niet aan de orde in Horst aan de Maas en daarom is een raadsuitspraak nu niet opportuun.’ Een interessante vraag is hoe groot deze raadsmeerderheid zal zijn. Essentie zal er zeker toe behoren. Het CDA eveneens: de kerk in het midden laten is deze partij wel toevertrouwd. Bovendien lijken haar goeroes Aalt Dijkhuizen en Adjiedj Bakas eerder voor- dan tegenstander van schalie- en steenkoolgaswinning. SP en hoogstwaarschijnlijk D66 zullen niet tot de raadsmeerderheid behoren.
Resteren de PvdA en haar op sterven na dode aanhangsel PK. Géén raadsuitspraak is helemaal in de geest van Diederik. Spreekt de PvdA(-PK) zich onomwonden uit tegen schalie- en steenkoolgaswinning onder Horster bodem dan dreigen dezelfde strafregels als voor Jan Vos. Van de andere kant: Diederik heeft op dit moment wel andere dingen aan z’n hoofd, voor de lokale afdeling en fractie is dit nou eens een mooi item om zich mee te profileren (nooit weg met gemeenteraadsverkiezingen in aantocht) en voor verstoorde verhoudingen in de coalitie is het een zaak van te weinig gewicht. Mijn voorspelling is daarom dat de PvdA(-PK)-fractie Diederik trotseert en zich op 8 oktober uitspreekt tegen de mogelijke winning van schalie- dan wel steenkoolgas onder Horster bodem.
(En nu maar hopen dat Diederik zich er niet al op voorhand mee gaat bemoeien omdat hij één Jan Vos meer dan genoeg vindt.)  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten