maandag 14 oktober 2013

Intermezzo – Gemeenteraad (3)

Op 27 september publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een model subsidieverordening (klik hier). Die gaat vergezeld van een liefst 49 bladzijden tellende begeleidende brief met onder meer een advies aan gemeenten hoe ze kunnen regelen dat topfunctionarissen van gesubsidieerde instellingen geen exorbitante beloningen krijgen (klik hier).
Op 8 oktober vergaderde de Horster gemeenteraad. Bijna 27 minuten van zijn kostbare tijd besteedde de raad aan de vraag hoe gemeenten kunnen regelen dat topfunctionarissen van gesubsidieerde instellingen geen exorbitante beloningen krijgen (klik hier en klik vervolgens door naar 1.01.00 uur). Je zou verwachten dat de modelverordening van de VNG een hoofdrol speelde in de discussie. Dat deed ze ook, maar op een heel andere manier dan verwacht.
Rudy Tegels (CDA): ‘Laten we nu eens rustig de modelverordening van de VNG afwachten. We willen daar niet op vooruitlopen. Wij wachten op de VNG.’
Bram Hendrix (Essentie): ‘We hoeven niet rústig af te wachten, de VNG komt nog dit jaar met een modelverordening.’
Roy Bouten (PvdA-PK): ‘Het college moet snel nadat de VNG met haar modelverordening is gekomen een voorstel doen.’
Thijs Coppus (SP): ‘We gaan niet lijdzaam wachten op de verordening van de VNG. Misschien is het wel een verordening van helemaal niks.’
Wachten (al dan niet lijdzaam) op de VNG-verordening? Hoezo dat? Die verordening was er op het moment van de raadsvergadering al anderhalve week! Leek absoluut niet tot de heren te zijn doorgedrongen. Rraarrrrr. Nog rraarrrrrder werd het na een korte schorsing van de vergadering.
Burgemeester Van Rooij: ‘Ons is zojuist jurisprudentie van vorige week van de rechtbank in Oost-Brabant naar voren gebracht. Die verwijst naar de modelverordening van de VNG, die er inmiddels dus blijkt te zijn.’
Dat de tussenuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant niet dateert van ‘vorige week’ maar al van 9 april, doet nu even niet ter zake. Wél de mededeling dat de modelverordening er dus al is. Je zou verwachten dat de discussie zich daarna toespitste op de vraag of Horst aan de Maas al dan niet de VNG-verordening zou moeten overnemen (of dat werd besloten tot uitstel van de behandeling van dit item om iedereen de tijd te gunnen de modelverordening tot zich te nemen). Maar nee hoor, iedereen ging vrolijk voort op de ingeslagen weg.
Rudy Tegels: ‘Laten we gewoon afwachten tot de modelverordening er ligt.’
Bram Hendrix: ‘Wij hebben er vertrouwen in dat de VNG met een goed voorstel komt.’
Collectief aftreden na deze wanvertoning gaat wellicht wat ver. Maar het minste wat je mag verwachten is dat gemeenteraadsleden, college van burgemeester en wethouders en alles wat daar verder omheen hangt de Horster burgers hun excuses aanbieden voor het feit dat ze hun huiswerk op 8 oktober niet hadden gemaakt. Ze twitteren toch allemaal zo graag? Nou dan, niets dat ze hoeft te beletten zich per tweet te verontschuldigen. 

4 opmerkingen:

 1. Wim,
  zal zo meteen per twitter reageren, maar eerst op je blog.

  We hebben de betreffende motie pas de avond van de raadsvergadering gekregen. Dan heb je nu eenmaal niet meer de tijd om alles te controleren wat erin staat. Juist daarom hebben we gezegd dat het college snel na verschijnen van de verordening moet reageren, of die nu al een week daarvoor, of twee maanden erna uit zou komen.

  Daarom ben ik er ook voorstander van om moties vooraf en transparant voor te bereiden en in te dienen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Roy: vooropgesteld: goed dat je (vooralsnog als enige) reageert. Als de tijd ontbrak had de raad die gewoon moeten nemen dan wel eisen. De burger heeft er geen boodschap aan als jullie blijkbaar onwerkbare procedures hebben. Maar zelfs toen na de schorsing bleek dat de modelverordening er al was, bracht dit niemand op het idee die modelverordening er eens bij te pakken of een nieuwe schorsing aan te vragen om haar eerst te bestuderen. Sterker: dit feit werd gewoon door iedereen genegeerd. Ik noem dat op z’n minst onzorgvuldig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Wim, dat laatste ben ik met je eens. Daarom hebben we als fractie ervoor gepleit om de tekst aan te passen en alleen op te roepen tot het maken van nieuw beleid mbt topinkomens voor dergelijke stichtingen en de termijn eruit te laten (in de eerste termijn benoemd). Voor ons was het belangrijk dat we een keer stelling nemen als raad. Het formele besluit staat daarmee los van de verordening. Dat het zuiverder had gekund ben ik volledig met je eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat de VNG wil is interessant, maar uiteindelijk niet bepalend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt regelmatig met modelverordeningen, ik betrek die meestal niet bij het schrijven van een voorstel. De VNG is vooral een lobbyclub en heeft vaker laten zien aan de verkeerde kant te staan: http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/08/congres-vng-eens-met-bestuursakkoord-behalve-onderdeel-sociale-werkplaatsen/

  In de gemeenteraad gaat het niet om modelverordeningen, het gaat om ideeën en plannen. Een raadslid is geen ambtenaar, een raadslid moet met voorstellen komen die getoetst zijn aan de praktijk. En dat is het voorstel dat ik mede namens D66 heb ingediend. Er zijn verschillende gemeenten die deze regeling hebben toegepast en de provincie heeft onlangs op initiatief van de SP een soortgelijke graaiersregeling aangenomen.

  BeantwoordenVerwijderen