maandag 30 juni 2014

Ingezonden – Walk of Fame

Afgelopen week berichtte Hallo Horst aan de Maas dat het centrum van Horst een Walk of Fame krijgt (klik hier). Naar aanleiding daarvan ontving Horst-sweet-Horst een ingezonden bijdrage van Jan Duijf (Kloosterstraat te Horst). Komt-ie:

Walk of Fame
Een nieuwe traditie wordt gegrondvest

Een Walk of Fame is een hoogst noodzakelijke en volstrekt logische aanvulling op onze gebrekkige en afnemende aandacht voor de verdienstelijke inwoner van Horst aan de Maas.
Voor het eerst in de geschiedenis van onze regio maakt de gewone man of vrouw nu ook kans op altijd durende en eeuwige erkenning.
Traditioneel krijgt de ‘vereeuwiging’ van inwoners van onze gemeente slechts sporadisch zijn beslag op naamborden van straten. Het beitelen van een naam in de voet van een standbeeld is een zeldzaamheid. De naamvermelding op grafkruizen en –monumenten vertoont een sterk dalende tendens: de nabestaanden zijn minder en minder bereid om te betalen voor de instandhouding van graven en monumenten. Gemeentegenoten leven voort in enkele papieren of digitale historische beschouwingen door leden van een heemkundevereniging of historische kring. Maar hoeveel mensen lezen dit?
Voor het in ‘het zonnetje zetten’ van waardevolle burgers, beschikt onze burgemeester slechts over beperkte mogelijkheden: het onverwachte lintje en de obligate foto met burgervader. Elke club of vereniging kent slechts een handvol ereleden en leden van verdienste. Bedrijven roemen hoogstens tweemaal per jaar de inzet, prestaties en persoonlijkheid van een jubilerende werknemer. Een handvol mensen gaat naar de Dodenherdenking op vier mei. Steeds minder inwoners laten een mis voor de eeuwigheid lezen voor hun dierbare overledenen. Kortom: het aantal inwoners dat voor de eeuwigheid wordt bewaard is evident tanende. Daar helpen geen halve maatregelen.
De Walk of Fame rekent radicaal, definitief en passend af met deze teneur van verminderde aandacht en inzet van ons allen voor de burger met bovengemiddelde gemeenschapszin. Stelt bovendien scherp paal en perk aan hen die denken hun goede werk in stilte en anonimiteit te kunnen verrichten. Straks liggen ook zij ter verlevendiging van het centrum, desnoods tegen wil en dank, met de neus vooraan. In het belang van de gemeenschap natuurlijk.
Iedereen profiteert van deze moderne tegeladoratie. Daar is geen discussie over mogelijk: daar staan de objectieve criteria voor tegeltoekenning garant voor.
Ik ga ervan uit dat de tegels van duurzaam materiaal worden gemaakt. Duurzaamheid is per slot van rekening een ander woord voor eeuwigheid. Voor minder gaat de gewone inwoner van Horst niet. De eeuwige roem lonkt. De Walk of Fame brengt dat ideaal binnen bereik. Niks mis met smaakvolle en realistische ambities.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten