zondag 1 juni 2014

Klein mysterie 564 – Hippisch centrum en Kloosterhof

De Herberg De Troost-kluif die Horst-sweet-Horst vorige week dankzij X in de arena wierp, is intussen afgekloven door een gulzig Dagblad De Limburger.
Eens kijken of twee wat kleinere kluifjes even gretig aftrek vinden. Misschien meer iets voor de lokale media?
Eerst ’t perdjesspeul óppe Kroënenbaerg, voorheen International Horse Park en Hippisch Centrum genaamd en sinds enige tijd door het leven gaand als Equestrian Centre De Peelbergen (klik ook hier). Beoogd paardensportcentrum van internationale allure. Private partijen dragen vier miljoen euro bij en de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg respectievelijk 6,5 en 2,5 miljoen euro.
Volgens de oorspronkelijke plannen zou het centrum omstreeks deze tijd in gebruik worden genomen. Volgens de meest recente – alweer van januari daterende – berichten zorgde stagnatie bij de productie van een prospectus (!) echter voor maandenlange vertraging. Diezelfde berichten meldden dat het al sinds medio vorig jaar toezeggingen van investeerders regent. Over het daadwerkelijk binnengesleepte bedrag zwegen die berichten dan weer. Wel heette het in december dat ‘het vergunningenproces wordt doorlopen’ en in januari dat in april het ‘vervolgtraject’ zou beginnen.  
Hoe is nu de stand van zaken? Het vergunningenproces lijkt gaande: getuige de gemeentelijke website ligt op het moment de omgevingsvergunning ter inzage. De website meldt ook dat ‘de beslistermijn wordt verlengd’ –  vergeef me, maar voor het duiden van die mededeling ben ik helaas onvoldoende onderlegd.
Dat wat betreft het vergunningenproces. Maar hoe zit het met het ‘vervolgtraject’? Is dat inderdaad in april begonnen? Is het centrum voor het eind van dit jaar gereed, zoals volgens de aangepaste planning de bedoeling schijnt te zijn? Waarom is er geen website die Equestrian Centre De Peelbergen in de markt zet? Zijn de vier miljoen die private partijen zouden inbrengen inmiddels binnen? Of heeft de Rabobank de lening van 1,5 miljoen euro moeten verstrekken, waarvan in januari (klik hier) sprake was? Waarom staat op de gemeentelijke website bij het overzicht van de portefeuille van wethouder Driessen ‘International Horse Park’ vermeld en niet ‘Equestrian Centre De Peelbergen’? Gewoon een slip of the pen of iets om meer achter te zoeken?
Alles bij elkaar opgeteld krijg je niet de indruk dat het erg vlotjes loopt met het hippisch centrum. Toch lijkt er gezien het in gang gezette vergunningenproces tenminste enige beweging in de zaak te zitten. Van de renovatie van winkelcentrum Kloosterhof in Horst kun je zelfs dat niet zeggen. Het heeft er alle schijn van dat die trein, sowieso al eerder een boemeltje dat onderweg de nodige vertraging heeft opgelopen dan een intercity, op dood spoor is beland. Van alle ooit zo grootse plannen met Kloosterhof (klik hier) resteerde in december vorig jaar slechts een renovatie. De daarmee gepaard gaande werkzaamheden zouden medio dit jaar beginnen, zo verklaarde Suyderland Venrode, eigenaar van het complex, destijds tegenover Dagblad De Limburger. Sindsdien is niets meer vernomen van Suyderland Venrode noch van een renovatie. Omineus?  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten