maandag 28 juli 2014

Klein mysterie 578 – Boodschappenbriefje (7)

Eind vorig jaar publiceerde ik een gevonden boodschappenbriefje op Facebook (klik hier en hier). Binnen de kortste keren werd de schrijfster ontmaskerd. Sindsdien ben ik enigszins huiverig voor openbare boodschappenbriefjesanalyse. Je weet immers nooit welke rampen je onbedoeld aanricht met deze privacyschending. Wat niet wegneemt dat sommige briefjes schrééuwen om ontleding. Wie zijn boodschappenbriefjes achteloos op straat gooit, vraagt er misschien ook wel een beetje om. En de lol van publicatie van zo’n briefje ligt veeleer in het speculeren over herkomst en betekenis dan in (zelf)ontmaskering. Daarom heb ik besloten het er toch nog maar eens op te wagen.
Zaterdag opgeraapt aan de oud-kerkhofkant van het Patronaat. Het gevaar van ontmaskering is in dit geval niet zo heel groot: het is een collectief kunstwerk waaraan door minstens drie en misschien wel vier of vijf auteurs is geknutseld. Koffiemelk en melk zijn overduidelijk van dezelfde hand. Eggs, papertowels  en toilet paper  zijn eveneens van één hand, zij het van een andere dan die van koffiemelk en melk. Scheer mesjes  (ik heb de spatiepolitie al ingelicht) zijn van persoon 3.
Resteren Basis – Vita Dor en market. Zouden van persoon 4 en 5 kunnen zijn, maar ook allebei van de eggs-, papertowels- en toilet paper-persoon: Basis – Vita Dor  vooral op grond van de twee s’en, market  op grond van het Engels en de t.
De kwestie van het precieze aantal schrijvers mag interessant zijn, aanzienlijk intrigerender is de vraag in welke verhouding zij tot elkaar staan. Vormen zij een gezin? Nederlands schrijvende vader (scheer mesjes), Engels schrijvende moeder, Nederlands schrijvend kind (koffiemelk, melk)? In theorie mogelijk. Maar mijn mannelijke intuïtie zegt dat hier geen vrouw in het spel is. Onder één dak bivakkerende seizoensarbeiders dan? Dat zijn doorgaans geen mannen die het Nederlands machtig zijn. Dan nog eerder campinggasten, maar het ontbreken van alcoholica op het briefje maakt die optie evenmin erg waarschijnlijk. Lastig dus. Even dacht ik ook nog aan een briefje van de gezamenlijke Horster geestelijkheid waarop onze Poolse kapelaan zijn wensen in het Engels had geuit. Een bezoekje aan de parochiële website leerde me evenwel dat de Horster geestelijkheid nog slechts uit twee personen bestaat.
De mogelijkheid dat het briefje een product is van de in een Horster huurwoning ondergebrachte VVV-aankopen is eveneens uitgesloten. Weliswaar is er in de persoon van Medy Elito een Engelse aanwinst, maar het totale aantal nieuwelingen bedraagt bij mijn weten tot dusverre slechts twee (dat belooft wat). Een sekte dan? Een commune? Nog erger: een tak van een motorbende? Ik durf niets uit te sluiten. Hebt u misschien een idee? Zo ja, dan kunt u me misschien ook vertellen wat er onder de drie strepen onder market  staat.
Zoo? 200, gevolgd door een Perzisch dan wel Hebreeuws letterteken? En wat heeft dat dan weer te betekenen? En zijn de i van koffiemelk  en de eerste g van eggs  later toegevoegd? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten