zaterdag 9 mei 2015

Intermezzo – Kasteelboerderij (4)

Op 17 april stelde ik 27 vragen over de verkoop van de Kasteelboerderij door de gemeente Horst aan de Maas (klik hier). De vragen waren aan niemand in het bijzonder gericht. Toch reageerde de gemeente een dag later: ‘Veel vragen! We doen ons best ze komende week te beantwoorden.’ ‘Kijk, dat is nou eens een keer precies zoals het hoort’, zei ik daarop tegen iedereen die het horen wilde. Een voorbeeld van hoe de communicatie tussen de gemeente en een oprecht bezorgde burger zou moeten verlopen. Des te betreurenswaardiger is dat de vragen ook na meer dan drie weken nog altijd niet zijn beantwoord. Zeg het dan niet toe!
Haperende communicatie, de gemeente is er zeer bedreven in als het om de Kasteelboerderij gaat. Zo onthulde Dagblad De Limburger deze week dat wethouder Bob Vostermans de Stichting Kasteel Huys ter Horst z’n excuses heeft aangeboden (klik hier). De stichting was voornemens de Kasteelboerderij te kopen, beheren en restaureren, maar vond bij de gemeente geen gehoor. ‘Communicatiefoutje’, aldus de wethouder. Als doekje voor het bloeden mag de stichting in een stuurgroep meepraten over de ontwikkeling van de Kasteelse Bossen. 
Uit het krantenartikel wordt helaas niet duidelijk waarvoor de wethouder precies z’n excuses heeft aangeboden. Volgens mij zijn er twee mogelijkheden:
1. de wethouder heeft excuses aangeboden voor het feit dat het gemeentebestuur niet wist dat er met de stichting nog een tweede gegadigde was voor overname van de Kasteelboerderij;
2. de plannen van de stichting hebben het gemeentebestuur wel bereikt, maar de wethouder heeft excuses aangeboden voor het feit dat het gemeentebestuur de stichting niet heeft laten weten dat het verkoop van de boerderij aan de stichting niet ziet zitten.
Is het eerste het geval dan is dit schokkend nieuws. Je mag aannemen dat dit ernstige consequenties heeft voor degene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor deze kapitale blunder. Maar nog is het niet te laat: als we Dagblad De Limburger moeten geloven vindt de verkoop dinsdag pas plaats.

Is het tweede het geval dan is dit eveneens schokkend nieuws. Excuses aan de stichting zijn dan zeker op hun plaats, maar het is dan tevens zo dat de wethouder ons, burgers, ook het een en ander heeft uit te leggen. Het gemeentebestuur heeft immers tot nu toe steeds de schijn gewekt dat er slechts één overnamekandidaat was. Wat zijn dan de redenen waarom het de Kasteelboerderij niet aan de stichting wil verkopen? Het zou de wethouder in dat geval sieren als hij op eigen initiatief met die redenen naar buiten treedt en niet pas nadat daar door de media of door de gemeenteraad om is gevraagd.
Overigens lijkt het erop dat het tweede het geval is. Mij hebben althans nog geen geluiden bereikt dat de verkoop aan Eric Janssen is afgeblazen. En veel wijst erop dat de gemeente zonder andere opties serieus te overwegen het zo plotseling uit de hemel gevallen aanbod van Eric Janssen om de Kasteelboerderij over te nemen gretig, met gezwinde spoed en in dank heeft aanvaard. Dit terwijl het aflopen van de pachtovereenkomst met de huidige uitbater juist alle gelegenheid bood de toekomst van de Kasteelboerderij eens rustig te overdenken.
Intussen heeft het gemeentebestuur wel de veertien vragen beantwoord die de gemeenteraadsfractie van de SP – tot dusverre de enige politieke partij die er openlijk blijk van heeft gegeven zich het lot van de Kasteelboerderij aan te trekken – onlangs heeft gesteld over de verkoop. Lees de antwoorden maar eens door (klik hier). Bij mij roepen ze vooral nieuwe vragen op – om te beginnen de vraag waarom zoveel vragen niet of niet volledig worden beantwoord. Communicatiefoutje waarschijnlijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten