maandag 20 juli 2015

Top 5 – Mogelijke verklaringen voor het niet vervangen van de Norbertuswijkse geveldoeken

‘Als de lokale media het nieuws niet oppikken, doet Horst-sweet-Horst het maar: de geveldoeken in de Norbertuswijk worden vervangen!’, zo schreef ik op 11 mei even triomfantelijk als provocerend als verheugd (klik hier). Ik beriep me daarbij op het meinummer van NorbertusNieuws. Daarin viel te lezen dat de in 2010 opgehangen en intussen danig vervaagde geveldoeken op donderdagmiddag 25 juni zouden worden vervangen door vijf nieuwe geveldoeken, opnieuw ontworpen door leerlingen van het Dendron College.
En nu moet ik u helaas mijn nederige excuses aanbieden voor mijn valse berichtgeving van 11 mei. En bekennen dat het volkomen terecht was dat de lokale media het nieuws niet oppikten. Van nieuwe geveldoeken in de Norbertuswijk is immers ook een maand na 25 juni nog altijd niets te bespeuren.
Waar is het misgegaan? De Horst-sweet-Horst top 5 van mogelijke verklaringen voor het niet vervangen van de Norbertuswijkse geveldoeken:

5. De nieuwe geveldoeken zouden ‘duurzaamheid’ als thema krijgen. Later is het besef doorgedrongen dat het pas echt van duurzaamheid zou getuigen de oude doeken te laten hangen totdat ze geheel zijn vergaan. En daarnaar is vervolgens gehandeld.

4. Het geldpotje van Wonen Limburg was leeg na het aanbrengen van de gevelplaten op de voormalige Weisterbeekschool (klik hier).

3. De nieuwe geveldoeken worden wel degelijk op donderdagmiddag 25 juni onthuld, alleen niet op 25 juni 2015 maar op de eerstkomende donderdagmiddag 25 juni ná donderdagmiddag 25 juni 2015: donderdagmiddag 25 juni 2020.

2. De herhaalde oproep van Horst-sweet-Horst om voorlopig maar eens even te stoppen met publieksparticipatieve kunst in Horst aan de Maas heeft gehoor gevonden. De Dendronleerlingen zijn met zachte hand terzijde geschoven en de Norbertuswijkse gevelwanden zijn ter beschikking gesteld aan vijf professionele kunstenaars die hun creativiteit mogen botvieren op elk één gevelwand.

1. Ten langen leste is men tot het inzicht gekomen dat die vervaagde doeken niet alleen een intrinsieke schoonheid bezitten, maar zelfs nog meer het aanzien waard zijn dan doeken in onvervaagde toestand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten