woensdag 23 september 2015

Intermezzo – Kasteelboerderij (6)

Zó zeg, daar knalde het gisteravond in de Horster raadszaal zoals het lang niet had geknald! De kermis viel er warempel stil van. Aanleiding: de verkoop van de Kasteelboerderij door de gemeente Horst aan de Maas aan horecaondernemer Eric Janssen. Opponenten: gemeenteraadslid Thijs Lenssen (SP) en wethouder Bob Vostermans (CDA). Winnaar (op punten): Bob Vostermans. Klik als u zelf wilt oordelen hier en ga naar 3.05.00 uur.
Volgens Thijs Lenssen, die mede namens D66 sprak, was er in het geval van de Kasteelboerderij sprake geweest van onvolledig, onjuist en niet beantwoorde raadsvragen. Hij nam zelfs het woord ‘misleiding’ in de mond. De wethouder bleek hierdoor ernstig gegriefd en daagde Lenssen uit zijn woorden te staven. Waarmee het politieke spel begon. Want als Lenssen zulke zware woorden gebruikte, zo betoogden de coalitiepartijen, stond hem maar één ding te doen: een motie van wantrouwen tegen de wethouder indienen. Het raadslid slaagde er niet in zijn beschuldiging voldoende hard te maken en trok na een schorsing van de vergadering zijn keutel in: de beantwoording van de raadsvragen was bij nader inzien niet ‘misleidend’, maar ‘verwarrend’ geweest. Geen motie van wantrouwen, kou na ruim een uur uit de lucht.
De uitglijder van Thijs Lenssen benam een beetje het zicht op de zaak zelf. Helaas. Want wat hij te berde bracht sneed wel degelijk hout en wist de wethouder niet overtuigend te pareren. De stelling van Lenssen: het gemeentebestuur heeft de Kasteelboerderij voor een veel te lage prijs verkocht. Afhankelijk van hoe je het bekijkt, bedroeg de verkoopprijs 135 duizend euro of twee ton. Dat staat in wel heel schril contrast met de WOZ-waarde van het pand: 397 duizend euro. ‘De gemeenschap is voor minimaal twee ton benadeeld’, aldus het gemeenteraadslid. Vostermans bracht daar tegenin dat zich een unieke kans had voorgedaan de Kasteelboerderij te verkopen en dat ‘een gerenommeerd bureau’ het pand op twee ton had getaxeerd. Lenssen: ‘Er was helemaal geen noodzaak het pand nu te verkopen. En ik heb nog nooit zo’n slecht taxatierapport gezien. Waarom is geen opdracht tot een tweede taxatie gegeven? Bij zo’n grote discrepantie tussen WOZ-waarde en taxatiewaarde zouden in dit huis alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.’ Openbaarmaking van het taxatierapport zou een helderder licht op de zaak werpen. Openbaarmaking zou mogelijk ook de geur van vriendjespolitiek die om de verkoop hangt, kunnen wegnemen. Of het zover zal komen?
Overigens ben ik van mening dat het goed is dat de voltallige gemeenteraad gisteravond het gemeentebestuur heeft opgeroepen zich actiever in te zetten voor de opvang van vluchtelingen.

2 opmerkingen:

 1. Voetnoot bij "Overigens ... vluchtelingen". Niets mis met oproep om symptomen op te lossen. Maar je laat hiermee de oplossing van het eigenlijke knelpunt niet onbenoemd (ook ongedacht?). Meer in lijn met Cato de Oude (234-149 BC) zijn uitspraak " Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden" & scherper: Overigens ben ik van mening dat de oorlogen in de landen van herkomst beeindigd moeten worden.

  LV

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vorige opmerking had moeten zijn:
  Voetnoot bij "Overigens ... vluchtelingen". Symptoom- of oorzaakbestrijding? Niets mis met je oproep om symptomen op te lossen. Maar je laat hiermee de oplossing van het eigenlijke knelpunt/ oorzaak onbenoemd (ook ongedacht?). Meer in lijn met Cato de Oude (234-149 BC) zijn uitspraak "Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden" & scherper: Overigens ben ik van mening dat de oorlogen in de landen van herkomst beeindigd moeten worden.

  LV

  BeantwoordenVerwijderen