maandag 30 november 2015

Intermezzo – Meterikse Veld

Memorabel moment afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering: ik was het voor één keer helemaal eens met Eric Beurskens (Essentie). Zoals al vaker betoogd is Eric een van de betere Horster gemeenteraadsleden: vaardig formulerend, sluw, ad rem, sterk in het debat. Ik ben het alleen zelden of nooit met hem eens. Maar dinsdag dus wel.    
Als enige vroeg Eric dinsdag het woord toen het ging om uitbreiding van een bedrijf gelegen aan de Dr. Droesenweg, midden in het Meterikse Veld (klik hier en vervolgens in het menu rechts op agendapunt 11): ‘Een aantal jaren geleden heeft de raad van deze gemeente veel geld uitgegeven om het Meterikse Veld weer leeg te maken en het zijn oorspronkelijke open structuur terug te geven. Daartoe is de aanwezige bebouwing toen opgekocht en uiteindelijk gesloopt. Nu zien we echter dat het gebied weer langzaam wordt volgebouwd. Wij vragen ons ten zeerste af of dit wenselijk is. Voor de Essentie-fractie in elk geval niet.’
Waarna Eric en zijn fractie doodleuk instemden met de bestemmingsplanwijziging die uitbreiding van het bedrijf mogelijk maakt, nadat Eric en zijn fractie eerder ook al doodleuk hadden ingestemd met een bestemmingsplanwijziging die uitbreiding mogelijk maakt van een bedrijf aan de Wachtpostweg in America dat daar helemaal niet hoort te zitten. Maar goed, met Erics analyse van de situatie op het Meterikse Veld is niks mis: wat heeft het voor zin om eerst voor grof geld alle bebouwing weg te halen en het eeuwenoude akkercomplex vervolgens successievelijk toch weer vol te bouwen?
Ik wil niet al te vervelend zijn en hij moet me maar corrigeren als ik fout zit, maar is het niet zo dat Eric het probleem dat hij signaleert zelf mede heeft geschapen? ‘De raad bepaalt de kaders’, klinkt het tot vervelens toe in de raadszaal. Dan is de gemeenteraad toch ook op z’n minst medeverantwoordelijk voor alles wat de afgelopen jaren op het Meterikse Veld is gebouwd? Was bijvoorbeeld die horizonvervuilende loods er ooit gekomen als de gemeenteraad, inclusief Eric en Essentie, er niet mee akkoord zou zijn gegaan? Ik zie Erics opmerkingen daarom vooral als een mea culpa: ‘Luitjes, voortschrijdend inzicht heeft ons doen beseffen dat we op het verkeerde spoor zaten. Excuses daarvoor, vanaf nu zullen we er alles aan doen om verdere bebouwing van het Meterikse Veld tegen te gaan.’
Voortschrijdend inzicht. Als Eric het CDA nou eens tot een vergelijkbare verklaring zou weten te bewegen, dan kan hij bij mij voorlopig helemáál niet meer kapot. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten