maandag 23 november 2015

Klein mysterie 683 – Zwembad (6)

‘De gemeente ziet een zwembad als een voorziening waar door gebruikers kan worden gezwommen.’
Dat het Horster gemeentebestuur een zwembad ziet als een voorziening waar door gebruikers kan worden gezwommen, zoals het in een notitie voor de gemeenteraad schrijft (klik hier, ga naar agendapunt 5 en klik op 5c), is dan toch weer een hele opluchting. Stel je voor dat het gemeentebestuur een zwembad had gezien als een voorziening waar door gebruikers kan worden gevoetbald, geklaverjast of gebatikt!
De verleiding om wat lacherig te doen over bovenstaande zin viel niet te weerstaan. Maar die zin blinkt wel uit in helderheid. Dat is iets wat je van lang niet alle zinnen in voornoemde notitie kunt zeggen. Terwijl de gemeenteraad morgenavond toch op basis van juist deze notitie een belangrijk besluit over de zwemtoekomst van Horst aan de Maas moet nemen.
De dwaze, alleen door het Horster gemeentebestuur serieus genomen optie van een regionaal zwembad op het Floriadeterrein is inmiddels van tafel. Resteren twee scenario’s: renovatie van het huidige zwembad De Berkel of een nieuw zwembad. Op bladzijde 2 van de notitie schrijft het gemeentebestuur hierover:
‘Omdat deze scenario’s alleen op hoofdlijnen ingevuld zijn, bestaat het risico dat een gevoelsmatige beslissing wordt genomen en te weinig op feitelijk beschikbare informatie of voldoende onderzochte uitgangspunten. In plaats hiervan is het voorstel om de kaders voor het college en de raad te bepalen op basis van de relevante informatie uit de scenario’s en het draagvlak onderzoek. De beschikbare uitwerking vormt achtergrond informatie bij de te maken afweging.’
Krakkemikkigheid troef, zinnen die met elkaar in tegenspraak zijn, helderheid ver te zoeken. Toch meende ik er uit te mogen opmaken dat het gemeentebestuur vooralsnog geen voorkeur heeft voor een van beide scenario’s. Maar wat lezen we twee bladzijden verder?
‘De kaders die genoemd zijn, ziet het college als leidend in het vervolg traject. Dit is dus zowel nog mogelijk in het bestaande zwembad als bij een nieuw zwembad. Het college is zich er echter van bewust dat niet alle huidige knelpunten opgelost kunnen worden in het bestaande zwembad. Daarbij komt uit het draagvlakonderzoek de wens voor een nieuw bad naar voren. Om deze reden is er een voorkeur voor een nieuw bad waarbij het open houden van het bestaande bad in deze fase nog niet wordt uitgesloten, mits aan de kaders kan worden voldaan.’
‘Een voorkeur voor een nieuw bad’; verder zullen zelfs de grootste tekstexegeten moeite hebben er een touw aan vast te knopen.
Dat Horst aan de Maas een nieuw zwembad in de zogeheten sportzone krijgt, staat al een tijdje in de sterren geschreven. Maar ontslaat dat het gemeentebestuur van de plicht zijn afwegingen duidelijk te motiveren? Een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt verwijst deze notitie naar de prullenbak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten