maandag 30 november 2015

Klein mysterie 684 – Zwembad (7)

‘Een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt verwijst deze notitie naar de prullenbak.’ Zo eindigde het Horst-sweet-Horst-stukje van vorige week over het zwembad (klik hier). Een week later kunnen we gelukkig constateren dat de gemeenteraad zichzelf serieus neemt (klik hier en klik vervolgens in het menu rechts op agendapunt 5). De voltallige raad liet geen spaan heel van de aan alle kanten rammelende notitie over de zwemtoekomst van Horst aan de Maas. Na de ook al unaniem aangenomen motie die het gemeentebestuur tot meer daadkracht opriep bij de opvang van vluchtelingen liet de raad nu dus voor de tweede maal in korte tijd zijn tanden zien. Dualisme in Horst aan de Maas – wie had dat ooit kunnen denken?
Zonder dit afdoende te beargumenteren sprak het gemeentebestuur in de zwembadnotitie een voorkeur uit voor een nieuw zwembad, met een duidelijke hint naar de zogeheten sportzone als locatie. De gemeenteraad wist daar een stokje voor te steken en dwong af dat het college twee varianten gaat uitwerken: verbouw van het huidige zwembad De Berkel én de bouw van een nieuw zwembad, niet noodzakelijk in de sportzone. Bovendien moet het college zich van de raad veel harder gaan maken voor de belangen van recreatieve zwemmers. (De gunstige invloed van de ambitie om in 2025 de gezondste gemeente van Europa te zijn deed zich meteen gelden.)
Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch vond het allemaal prima, hij deed niet eens een poging de raad op andere gedachten te brengen. Hij kon misschien ook moeilijk anders nu zelfs zijn eigen CDA kleur bekende, maar om je nu na een maanden durend, intensief proces zonder slag of stoot gewonnen te geven? Impliciet sprak hij daarmee in elk geval ook een oordeel uit over zijn eigen notitie.
De wethouder werkte zich nog verder in de nesten door de deur naar het vele jaren geleden afgeschafte schoolzwemmen weer op een kier te zetten: ‘We kunnen er een berekening op loslaten wat het eventueel herintroduceren van schoolzwemmen voor kosten met zich mee zou brengen.’ Zo’n buitenkansje moet je de voorstanders van schoolzwemmen, met name D66 en SP, natuurlijk niet gunnen. Zij haakten er dan ook gretig op in, tot frustratie van Essentie en PvdA.
Vreemd trouwens dat in de lokale en regionale media de afgelopen dagen over dit alles weinig tot niets werd vernomen. Of misschien ook wel niet zo vreemd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten