maandag 9 november 2015

Top 5 – Notities over de gemeenteraadsvergadering van 3 november

‘De belangrijkste vergadering van het jaar van misschien wel het belangrijkste bestuursorgaan van het land’, zo kwalificeerde PvdA-fractievoorzitter Roy Bouten de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag. Aan de orde waren de bijstelling van de begroting voor 2015 en de vaststelling van de begroting voor 2016 (klik hier). Het belang van de vergadering viel ook af te lezen aan de lengte ervan: bijna vijf uur! Verwacht van mij geen afgewogen, uitputtend verslag – is ook niet de taak van Horst-sweet-Horst. Ik pik er gewoon vijf puntjes uit die ik het noteren waard vind. Dus hier komt-ie, de Horst-sweet-Horst top 5 van notities over de gemeenteraadsvergadering van 3 november:

5. Jim Weijs
Zoals eerder gezegd (klik hier) bevreemdde het me dat de opgestapte D66-fractievoorzitter Henk Kemperman werd opgevolgd door Jim Weijs, de nummer 5 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en niet door de nummer 2. Die bevreemding blijft. Wel kan al na twee raadsvergaderingen worden geconstateerd dat Jim Weijs absoluut een aanwinst is. Geen plankenkoorts, geen terughoudendheid, geen wollig taalgebruik. Precies wat de raad nodig heeft.    

4. Trapveldjes
Juist nu het Nederlands voetbal door een diep dal gaat, kan het belang van trapveldjes niet genoeg worden benadrukt. Helaas lijkt nog niet elk raadslid daarvan overtuigd. Laat hen een voorbeeld nemen aan Roy Bouten, die wees op de overwaardering van speeltuintjes en een warm pleidooi hield voor trapveldjes: ‘Kijken we naar het gebied ten westen van de Westsingel dan zien we prachtige speeltuintjes liggen. Binnen 10 minuten lopen liggen er meerdere. Terwijl een simpel trapveldje aan de andere kant van een drukke weg ligt. Wil je in de Afhang voetballen dan moeten je ouders mee (of de goals zijn heel erg goed verstopt). In Grubbenvorst kun je het helemaal vergeten. Heb als gemeente lef en leg door slim te handelen gewoon een eenvoudig trapveldje aan wanneer daar behoefte aan is.’

3. SP
Ik maak me een beetje zorgen om de SP. Met de meeste standpunten is nog altijd weinig mis, met het politieke kompas des te meer. Moest de SP onlangs al door het stof in het debat over de Kasteelboerderij toen ze haar verwijten aan het adres van wethouder Vostermans onvoldoende hard kon maken (klik hier), dinsdag gebeurde tot twee keer toe min of meer hetzelfde. Ernstige twijfels over het functioneren van wethouder Van Rensch leidden niet tot de logische consequentie (namelijk een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen) en ook het dreigement om tegen de begroting te stemmen werd niet ten uitvoer gebracht. Op deze manier maak je jezelf tot een gemakkelijke prooi voor de coalitiefracties. 

2. Asbestsanering gemeentehuis
Wethouder Van Rensch lichtte de gemeenteraad onjuist, onvolledig, te laat en niet op de afgesproken manier in over de enorme toename van de kosten van de asbestsanering van het gemeentehuis. De raad constateerde het, morde wat en ging vervolgens over tot de orde van de dag. Onbegrijpelijk.  

1. Kasteelboerderij
Het deksel van de beerput die Kasteelboerderij heet, ging ook nog even open, Jos Gubbels (D66): ‘We schrokken van het feit dat de opbrengst van dit mooie monumentale pand, gelegen op 5.000 m2 grond in een ontwikkelingszone, alsnog verminderd werd met € 40.000 wegens asbest sanering. Blijft een opbrengst over van pakweg € 95.000. Voorwaar een weggeefprijsje. Zijn onze inwoners hiermee niet te kort gedaan?’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten