woensdag 6 april 2016

Intermezzo – Gemeenteraad (7)

‘Het open proces wat ik bedoel, is het feit dat we hier alles open op tafel willen leggen. En dát is verwarrend. Als je alles open wilt houden, dan wordt het verwarrend. Maar we willen evengoed een open proces. Daarom ligt hier ook misschien wel teveel op tafel, omdat we juist alles met u willen delen. (…) Dus er is eigenlijk helemaal niets vreemd aan de hand. Alleen doordat we een commissiestuk in de raad opiniërend bespreken, en dat heel open willen doen, ligt er zoveel op tafel dat het wellicht een discussie wordt die op dit moment helemaal niet aan de orde zou hoeven te zijn.’
Dit abracadabra (uitgesproken door wethouder Ger van Rensch) mag illustratief worden genoemd voor de 36 minuten en 34 seconden die de gemeenteraad van Horst aan de Maas gisteravond wijdde aan ‘het opiniërend behandelen van de raadsinformatiebrief (RIB.16.027.A) inzake stand van zaken uitwerking scenario’s toekomst zwembad’.
Ik ga er verder geen woorden aan vuil maken, wie geïnteresseerd is moet hier klikken en vervolgens op agendapunt 4. Maar maak u op voor een beschamende vertoning, de volle 36 minuten en 34 seconden lang.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten